Intervju med Cesar Millan i programmet National Geographic Channel översatt av StenS.

Cesar Millan, den Emmy nominerade TV-seriens stjärna i Hundviskare, har många beundrare genom sitt pojkliknande leende och hans barska men effektiva teknik att rehabilitera hundar med svåra beteende problem.

Under programmen som National Geographic Channel visar, hjälper Millan problemhundar tillbaka genom sin disciplin och känsla. Flera av de hjälpsökande har tidigare varit i kontakt med professionell hjälp där man misslyckats innan man kontaktat Millan. Jag är sista chansen för att få ordning på hundens problem brukar Millan säga.

Men hundexperten har också sina kritiker som påstår att hans metoder är gammalmodiga, grymma och okunniga. Dessutom finns två stämningar 2006 mot Millan varav en anklagar en av de anställda, vid hans Dog Psychology Center in Los Angeles, California, att ha skadat en Labrador retriever. Millan förklarar att den ansvarige för händelsen var en av hans vänner ingen anställd. Han förklarar vidare att han inte längre tillåter att utomstående använder anläggning för rehabilitering. I en annan intervju med National Geographic News, menar Millan att han förtalats och tagit illa vid sig när han fick veta att ett djur hade skadats vid hans anläggning.

Här följer en intervju mellan ”Reportern” och Cesar Millan:

Rep, I samband med programmen syns det som att resultatens/förändringarna kommer snabbt. I verkliga livet, hur lång är tiden för att åstadkomma ett varaktigt resultat hos hunden?

Millan, Det varierar från några sekunder eller minuter till timmar eller veckor. Därför berättar jag för folk som kommer till oss att det behövs två veckor. Andra är problem tillrättas förvånansvärt snabbt då de inte är så svåra.

 

Rep, De flesta problemhundskonsulter råder sina kunder att först låta en veterinär undersöka om det är fysiska problem som orsakar hundens beteende. Föreslår du dina kunder detta?

Millan, Naturligtvis, allt som kan balansera hunden är bra. Om veterinären kan ge förklaring på och rätta till beteendet OK, allt som är bra för hunden ska vi göra.

 

Rep, Du har arbetat med el-shock-halsband, med strypsnaror och huvudselar (haltis) och täta munkorgar under programmen. Vilket är det bästa halsbandet att använda för hundägarna på sina hundar?

Millan, Det är inte så mycket verktyget som energin bakom den som använder det. Det är mer mentalt än något annat. Och givet lär jag folk att hantera verktygen på ett humant sätt.

 

Rep, Av alla de fall som visats i programmen hur stor procent har varaktiga förändringar? Kommer det att göras program som följer upp resultaten?

Millan, Vi har gjort uppföljningar och 99 procent är rehabiliterade. Återigen, vi arbetar med de svåra fallen där redan ägarna har desperata behov av förändringar, När de ser att förändringar är möjliga, när andra inte visat på några lösningar, vill de göra försök då de älskar sina hundar. När jag börjar arbeta med folk, säger jag aldrig att din hund är förändrad för resten av livet. Handhavande av hundar är som en diet. Du måste vidmakthålla disciplin och ordning i mathållningen för att upprätthålla en fast figur. Det är samma sak med hundars beteende.

 

Rep, Det finns ett gammalt ordspråk som säger att två tränare bara kan bli överens om att den tredje har fel. Tror du att det finns andra metoder som är lika effektiva som dina egna?

Millan, Javisst finns det andra metoder. Jag är inte den enda som kan hjälpa folk. Det finns 68 miljoner hundar i USA, jag kan inte nå alla. Vi behöver alla som kan hjälpa hundarna att nå samma mål, den balanserade hunden. Hur man åstadkommer detta hänger samman med den mäskliga kontakten. Jag är öppen för alla möjligheter, jag är öppen för valmöjligheter, jag välkomnar alltid nya idéer, jag är ivrig att lära, jag kommer aldrig att stänga sinnet för nya lärdomar.

 

Rep, Du ger hundarna i din anläggning en avsevärd mängd dagliga övningar fyra timmars fotvandring på morgonen, en timme löpning när du skatar med dem på eftermiddagen och 20 min apportering på kvällen. Med tanke på den genomsnittlige hundägaren som inte har dessa möjligheter som du, vilka råd vill du ge dem?

Millan, Den genomsnittlige hundägaren har inte mellan 40 och 50 hundar, vilket är orsaken till att jag går så länge med min flock, för att få dom lite trötta, för att ju större flock desto längre utvandring.

Faktum är, att om du har en hund med hög energinivå kommer den inte att nöja sig med en en-timmes promenad. Den typen av hund kommer att kräva mer än en timmes fysisk utmaning i det fria. Det finns ett sätt som vi kan intensifiera en timme för hunden genom att låta den bära klövjeväska, då kan en timme motsvara två. När väderleken är otjänlig med kyla, mycket värme eller mycket regnigt har vi visat folk hur man kan använda “trademill” (gå-maskin) för att på så sätt underlätta för hundarna att göra av med sin fysiska energi.

Den fria utomhuspromenaden är den primära mest betydelsefulla aktiviteten för hundar. Men har du ingen valmöjlighet kontakta något professionell som kan hjälpa dig att motionera hunden på en ”gå-maskin”.

 

Rep, Om tittarna skulle kunna följa dig under en dag och även se opublicerade fotos från dina program, är det något som skulle överraska dem avseende dig personligen eller vad gäller verksamheten?

Millan, Det är på riktigt, programmen redovisar verkligheten. Omtagningar förekommer mest då vi talar med människor. Vi vill verkligen visa allt, både med tanke på tidsutdräkt och timing vad gäller hundarna, innan de ger upp sin aggressiva attityd, nervositet eller rädsla, så att folk får känslan. Och naturligtvis också får se omvandlingen.

 

Rep, Du använder vad som kallas Alfa-rollen, genom att bryta hunden bakåt och hålla den mot marken, så att den får känna människans dominans (överläge) under din träning. Detta är en högst kontroversiell metod enligt andra beteendevetare och tränare. Vad är ditt svar till de som anser att det är skadligt att använda den tekniken?

Millan, Det är deras uppfattning. Det är skillnad att gå i skolan och vara en hund i skolan. Den ena har intellektuell förmåga den andra instinktiv. Jag är instinktiv. Jag är öppen för andras tro och kunskaper. De har stängt sina sinnen för det instinktiva. De säger att deras sätt är det enda saliggörande och mitt är fel. Det kännetecknar inga goda ledare.

Om man studerar en flock hundar, är den första auktoriteten för valparna tiken som håller valparna i balans. Det är samma instinktiva relation som jag måste etablera med hundarna, för deras eget bästa. Orsaken till att jag kan åstadkomma det jag gör är, att jag uppträder lugnt och beslutsamt mot hundarna. På samma sätt som tiken gjorde mot valparna och som flockledaren gör senare i livet mot flocken.

Dominans, att dominera och alfarollen finns och kommer att finnas så länge hundarna finns.

 

Rep, Tidigare detta år (2006) blev en hund allvarigt skadad vid din tränings anläggning. National Geographic Channel intygade att det inte skedde när du arbetade med hunden.

Millan, Det är riktigt.

 

Rep, Hur reagerade du när du fick veta att olyckan inträffat?

Millan, Naturligtvis blev jag illa till mods. Mitt mål är inte att hundar skall skadas, framför allt inte hos mig. Det gynnar inte mitt rykte.  Hunden skadades av en skötare och det var inte avsiktligt. Ingen ville göra illa hunden, det var en olyckshändelse.

Jag gissar att det är berömmelsens pris att de ger hundviskaren skulden och inte den person som var ansvarig. Det är orättvist. Jag har redan framfört mina ursäkter och jag är ledsen för det som inträffade med hunden. Det var olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan och vi försöker gottgöra så att alla skall bli belåtna.

 

Rep, Är det något annat som vi inte diskuterat som du skulle vilja nämna?

Millan, Vad jag skulle vilja tillägga är att fastna inte i ett spår. Utveckla din egen teknik och dina egna metoder.

Övning, disciplin och medkänsla är Cesar Millan. Med lugn och självsäker energi – du hörde det från mig.

Jag fastnar inte i ett spår. Sluta grubbla lev i nuet.

Det jag gillar hos hundarna är att de grubblar inte som människor. De har ett öppet sinne och lever I nuet”

 

Hem/start              Åter ledarskap