HundI 1970 sammanfattar de bestämmelser och urval för testning av Arméns och Polisens hundar. Handlingen utgör fortfarande grunden för L- och Mentaltest.

Initiativtagare var Hilmer "Jocke" Johansson. Man började testa hundar försöksvis i mitten på 40-talet. Mentaltesten utveckla-des under 50- och 60-talen. Ingrid Tapper uppger i sin bok Hundens Mentalitet att i projekt HS ingick bland andra Sven Järverud,  Gunvor af Klintberg-Järverud, Per-Erik Sundgren, Lars Fält och Curt Blixt.

Arméns Hundinstruktion 1970 Lämplighetstest

1970 års upplaga På Uppdrag av Chefen för armen

G Peyron

Chef sekt 2/överste

                      /Håkan Hallgren

Avskrift Sten Ström

Länkar blå i tabellen! Bilagor (inlagda i begränsad omfattning)

  Innehåll   Sid.
  1-50 Introduktion 1
  8-10 Testning och testmetod 2
  11-18 Testningens omfattning och testmetodens konstruktion mm 3
  19-22 Tidsbestämmelser 5
  23-30 Konstruktionsdetaljer 6
  31-39 Testomgångar, testgrupp mm 8
  40-47 Anpassningstid mm 10
  48-50 Delproven 12
  51-183 Grupp 1 12
  51-88 Dådkraft 12
  61-69 Provens genomförande då avsikten är att ställa hunden inför ett hot 18
  70-73 Beskrivning av reaktioner 20
  74-76 Bedömning 26
  77-79 Variationer av hotprov 27
  80-85 Dådkraftsprov utan hotkaraktär 28
  86 Bedömning 30
  87-88 Slutlig bedömning, protokollföring 31
  89-109 Skärpa 31
  95 Beskrivning av reaktioner 33
  96-99 Retningar, retningströsklar, reaktioner 34
  100-108 Särskilt skärpeprov 36
  109 Bedömning 40
  110-118 Försvarslust 41
  112-114 Särskilt prov 42
  115-117 Bedömning 44
  118 Osäker försvarslustattityd 45
  119-124 Kamplust 46
  121-122 Särskilt prov 47
  123-124 Bedömning 49
  125-137 Nervkonstituion 50
  131-134 Särskilt prov 53
  135-137 Bedömning 53
  138-152 Temperament 55
  142-146 Prov 56
  147-150 Särskilt prov 58
  151-152 Bedömning 60
  153-162 Hårdhet 61
  156-158 Särskilda prov 61
  159-160 Psykiskt obehag 63
  161 Bedömning 66
  162 Fysiskt obehag 66
  163-173 Tillgänglighet 66
  171-172 Särskilda prov 69
  173 Bedömning 70
  174-183 Delvärde IX, uträkning, fastställande och bokföring mm 70
  176 Förslag med anledning av testvärden i grupp 1 71
  177-179 Rapportering och expeditionell handläggning 72
  180 Hundarnas placering i dressyrlinjer 72
  181 Grunder för kassationsförslag 74
  182-183 Hållpunkter för bedömning av prognos och resultat 74
  184-232 Grupp 2 (förighet och "skärpor") 75
  184-188 Förighet 75
  185 Prov 76
  186-188 Bedömning 76
  189-203 Hörselskärpa och ljuduppmärksamhet 77
  190-193 Hörselskärpa 78
  194-195 Provets utförande 79
  196 Bedömning 80
  197-198 Ljuduppmärksamhet och lokaliseringsförmåga 80
  199-202 Provets utförande 81
  203 Bedömning 83
  204-224 Luktskärpa och luktuppmärksamhet (luktintresse) 83
  209-210 Luktskärpa 85
  211-213 Provets utförande 86
  214-215 Bedömning 88
  216-217 Luktuppmärksamhet 89
  218-220 Provets utförande 89
  221 Bedömning 90
  222 Identifieringsförmåga 90
  223 Provets utförande 91
  224 Bedömning 91
  225-232 Sammanfattande omdöme 92
  226 Protokollföring mm 92
  227-228 Inverkan på dressyrlinjer 92
  229-230 Kompletterande luktprov utanför testets ram 93
  231-232 Provets utförande 93
  233-234 Grupp 3 94
  233-234 Förvandling av dressyrbetyg till testvärde 94
  235-241 Grupp 4 (ej här) 95
  235-241 Exteriör 95
  242-246 Bedömningsorganisation 98
  247-253 Bedömningens utförande 99
  254-256 Protokollföring och sammanfattande bedömning 105
  257-262 Grupp 5 (ej här) 106
  257-258 Fysisk sundhet 106
  259-260 Prov 107
  261 Bedömning 107
  262 Protokollföring 108
  263-267 Slutvärde för enskild hund 110
  266 Bedömande med ledning av slutvärde och delvärden 110
  267 Protokollföring 111
  268-279 Värdering av hel kull: Kullvärde 111
  269-270 Kullvärdets konstruktion 111
  271-272 Bokföring mm 112
  273-277 Värdering av föräldradjuren. Avelsvärde 112
  278-279 Statistikarbete på grundval av testresultat 113
       
  Bilaga 1 Kod- och värdetabell för lämplighetstest (L-test) av hundar  
  Bilaga 2 Komplement till Kod- och värdetabell för L-test Ej här
  Bilaga 3 Protokollsformulär, grupp 1 Ej här
  Bilaga 4 Protokollsformulär, grupp 2 Ej här
  Bilaga 5 Hållpunkter för bedömning av ljudstyrkor Ej här
  Bilaga 6 Vissa yttre faktorers inverkan på hunds möjligheter att upptäcka lukter Ej här
  Bilaga 7 Formulär till besiktningsprotokoll, grupp 4 Ej här
  Bilaga 8 Felkatalog, grupp 4 Ej här
  Bilaga 9 Väsentliga sjukdomar (defekter), grupp 5 Ej här
  Bilaga 10 Minneslista Ej här
    Krav tjänstehundar (enligt finska normer)  
       
    Åter mental  
       
    Åter startsidan