Mattes MT protokoll 2005-11-05 S:a 255 p

Domare: Cecilia Ritz och Pernilla Larsson

 

Mentala egenskaper

Värdetal

Bedömning

 

Tillgänglighet

+3

Tillgänglig öppen

 

Kamplust, jakt

+3

Stor

 

Kamplust, social

+3

Måttlig

 

Temperament

+3

Livlig

 

Skärpa

+1

Liten utan kvarstående

 

Försvarslust

+3

Måttlig

 

Nervkonstitution

+2

Relativt nervfast

 

Hårdhet

+3

Måttligt hård

 

Dådkraft

+3

Mycket stor

 

Skottfasthet

+

Skottfast

       
  Se filmen    (S14808/2003)
       
    Åter Startsida