Börja i rätt ända så ger du din hund en bra start I livet.

Många ”förstagångshundägare” gör misstag I sin ängsliga iver att hitta rätt utrustning, rätt handhavande och rätt sovplats till sin hund. De ägnar inte så lång tid åt att fundera valpens behov och hur man bör fostra hunden i linje med vad valpens mamma tiken gjort. Uppfödarna ger råd hur de nya ägarna bör ta hand om sin valp med mat, rastning, lek och vila.

Men valpen har också andra behov den ”hundsociala” att växa in som en medlem i en flock med stark flockledare. Hundar och valpar är av naturen starkt kopplade till att följa en ledare. En sådan ledare är stark, stabil och beslutsam. Flera har under Anders Hallgrens inflytande under slutet på 1900-talet anammat ett mer empatiskt förhållningssätt gentemot våra hundar. Vem minns inte boken ”Lyckligare Hundar” som kom ut på 80-talet. Men blev hundarna lyckligare av denna förändrade filosofi? Psykologen Hallgren tillämpade sin fackkunskap på hund och människa. Var och en får dra sina slutsatser utifrån var och ens erfarenheter.

Men glömde man inte att hundar är djur som i sina gener fått ett något annorlunda beteendeprogram än vi människor? Hundar balanseras mentalt av dominanta lugna, beslutsamma flockledare. Bakgrunden är att hundar föds som följare och några få med egenskaper som gör att de efter hand når flockens ledarposition. En annan lika betydelsefull biologisk nödvändighet är behovet av att en stark ledare levererar lite av sin energi till flockmedlemmarna. I TV-soffan från Hundskolan har vi sett en tidigare framgångsrik företagsledare uppträda obeslutsamt och otydligt inför sin hund som gjort denna mellan schnauzer aktiv och påstridig.

När hundar ges möjlighet att ta över så utvecklar de problembeteenden. De drar i koppel, uppträder oroligt, skäller i tid och otid, gör mer eller mindre utfall mot folk, bilar, cyklar etc.

En bra start för din hund är att utöva ditt ledarskap från dag genom att vägleda och sätta gränser, ge hunden tillfällen till aktiviteter som anknyter till respektive ras förutsättningar.  Ta som ägare initiativet i dessa aktiviteter. Enkla promenader i olika fart och riktningar är en bra aktivitet som både fostrar och ger fysisk stimulans.

Säkerställ att hela familjen I kontakten med hunden följer likartade regler. En bra grund är att styra verksamhet så att du börjar och hunden blir en följare. Få regler i början men med konsekvent efterlevnad.

 

Kennelläger att ett utmärkt tillfälle att umgås och få nya impulser.

Åter startsidan