Djurskyddet på frammarsch ……

Även om Djurskyddsmyndigheten skall avvecklas den 1/7 i år, så kommer handläggning och ansvar för att djur inte far illa att överflyttas till jordbruksverket. I ett internt PM från djurskyddsmyndigheten framgår vilka arbetsmål man haft vad gäller hund och katt. Bakgrunden till föreslagen skärpningen av lagtext är, att nu gällande djurskyddslag inte ger tjänstemännen på regional och kommunal nivå tillräckligt stöd att agera, på grund av att nuvarande lag och förordning är lite vagt formulerade.

Följande är på gång – myndigheten föreslår mer detaljregler för hund- och katthållningen

-- Förvaring och tillsyn – förvaring av hundar i burar är förbjudet utom i samband med transport, utställning, jakt samt tävling och här har tiden förlängts. Hundar och katter ska ha tillsyn minst två gånger per dygn. Hundar ska rastas minst var sjätte timma under dagtid. Ständig förvaring i löplina är förbjuden, ska hundar förvaras utomhus mer än ett par timmar så ska de ha en rastgård. Förbjudet att binda upp hundar vid bilar.

-- Avel - Tikar inte får paras förrän i andra löpet. Tikar får inte tvångsparas. Avelsparagrafen har gjorts om något så att man inte får använda föräldradjur som är sjuka och att man inte ska behöva påvisa lidande hos avkomman. Man får inte heller använda omotiverat aggressiva eller rädda hundar i aveln. Kejsarsnittade djur får inte fortsättningsvis användas i avel. Det är olämpligt att sprida eventuell ärftlig orsak till förlossningssvårigheter till nästa generation.

Det blir en lägsta leveransålder för leverans av för valpar och för kattungar

-- Redskap -  Förbjudet att använda stackelhalsband. Tättslutande munkorg får inte användas någon lägre stund. Enligt 15 § djurskyddsförordningen så är det redan förbjudet att använda el för att påverka ett djurs beteende.

-- Övrigt - djur får inte användas som vinster i lotterier m.m.

 Om alla eller några av förslagen kommer att antas av riksdagen återstår att se. Eventuellt kan våra hundorganisationer genom aktiva förebyggande åtgärder bland sina medlemmar påverka resultatet. Det krävs att förbundsordförande, VD-ar och generalsekreterare tar ställning och är tydligare mot sina medlemmar. Måhända bör också utbildningsinsatser nå allmänheten för att öka kunskaper och förståelse för djurens väsen och levnadsvillkor.

Åter startsida                Åter avel.allm.        Åter länksida