Bilder och tankar kring vallning och får .....  

Några bilder från fårhagen. 

Hundens egenskaper kännetecknas ... Jag hoppas att min nya hund kelpien Leagårdens Red and Tan Jayson alias Jay, så småningom kan överta Mattes mantel. Jag skall göra mitt bästa för att hjälpa kandidaten. Jag har fått hjälp av flera för utom uppfödaren Christel Natze´n, John-Åke Andersson och Tony Söderlund. Men också brevledes av Lisbeth Cederberg.

Australisk Kelpie har utvecklats från olika typer av vallhundar, som engelsmän och skottar medförde till Australien i början av 1800-talets. Rasen formades så småningom till en hund som kom att bli hjälpreda för fårfarmarna lika användbar på öppna slätter som i trånga fållor, där det krävdes en tuff hund för att klara de tätt sammanpackade fåren.

Kelpien är en frisk ras som genom sin arbetsvilja och mångsidighet visat sig vara en utmärkt allroundhund. Kelpien trivs bäst när den får någon uppgift att lösa. Den är vaken, pigg och om man bland djur kan tala om intelligens så ligger den bland de främsta. Den har ett milt, fogligt lynne med en påfallande lojalitet och plikttrogenhet.

Den trivs bäst med att följa sin ägare överallt men kan ligga lugn och tyst om man måste lämna den någon stund. Den är mjuk mot sin förare men inte vek i arbetet. Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor, dess läraktighet och samarbetsförmåga.

Lisbeth Cederberg svarade på några e-post frågor:
- Hej Sten, att hålla får i fålla och agera utanför , är enl. min erfarenhet ingen hit för kelpien. De agerar likadant när de går bakom fåren, däremot träna in vissa kommandon kan fungera, det är rätt typiskt kelpie att dyka/störa fåren på baksidan, troligen beroende på osäkerhet, att inte ha kontroll/eller svårt att få igång djuren.

Ett tips är att du lägger honom långt från fåren på baksidan (ca 25-50m), själv går och ställer dig långt från fåren på framsidan(25-50m) , fåren i mitten, (kan behövas hjälp att hålla fåren ,så de står stilla), sedan kommendera honom sakta framåt, han ska gå , inte galoppera eller trava, stanna honom då.

När fåren börjar gå, stanna honom när fåren står stilla, får han gå, så han lär sig få igång djuren utan att behöva öka/dyka/störa djuren, när djuren är framme vid dig, stanna , du kan göra liknande övning i fösningen, gå i lina eller om du ar koll, så lös, när djuren går ska han stanna och när djuren stannar får han gå och trycka på djuren, här kan också behövas en medhjälpare som går med djuren, så de inte drar, för då kommer kontrollbehovet att stoppa djuren.Tränar du hämt och han tajtar in och stör, så jobba mer med hans attityd, börja redan på flanken typ kl. 11 eller 13, och lägg press på honom att han ska uppföra sig, med antingen ett stopp , gå sedan dit och tryck bort honom, låt han inte få komma nära eller på baksidan förrän han håller det avstånd o stopp som du vill ha, när han lyssnar, får han gå mot djuren, belöningen när han gör som du tänkt är att gå mot djuren. Hoppas det funkar, alltid lite svårt att hjälpa , när man inte ser ekipaget agera.

Lycka till.

Lisbets tips - Kelpies svarar dåligt på övningar med får i fålla och med hunden som skall agera utanför. Däremot kan det fungera att träna in vissa kommandon.

Det är typiskt kelpie-beteende fåren från bakhåll troligen beroende på osäkerhet att inte ha kontroll. Eller bristande mod att öga mot öga få svårigheter att få igång djuren. Du kan göra följande övning i fösningen med lina eller om du har koll på hunden lös. När djuren går ska hunden stanna. Och när djuren stannar får han gå och trycka på djuren. Vid den övningen kan man behöva en medhjälpare så att fåren inte drar. För om fåren drar kommer hundens kontrollbehov(jakt?) att vilja stoppa de flyende.

När man tränar hämt vill hunden inledningsvis gå för nära fåren (tajtar in och stör) motverka detta genom att jobba med hans attityd på väg in och tryck ut honom. Lägg press på honom så att han ska uppföra sig. Stoppa och tryck bort. Låt honom inte få komma nära eller på baksidan förrän han håller det avstånd o stopp som du vill ha.

Ett sätt att öva balans är att du lägger honom långt från fåren på baksidan (ca 25-50m) och själv går och ställer dig långt från fåren på framsidan(25-50m). Med fåren i mitten, (kan behövas hjälp att hålla fåren så de står stilla), sedan kommenderar honom sakta framåt. OBS han ska gå , inte galoppera eller trava. Om INTE Stopp.

När fåren börjar gå, stanna honom! När fåren står stilla, låt honom gå. Därmed lär han sig att få igång djuren utan att behöva öka/dyka/störa djuren, när djuren är framme vid dig stanna hunden.När han lyssnar eller gör rätt får han gå mot djuren.

Det är den belöning när han gör som du tänkt (är att gå mot djuren).

Åter till startsidan