Försvarsmaktens avelspolicy
av Erik Wilsson

 

Erik Wilsson orienterade om Försvarsmaktens avel och uppfödning vid SBS årsmöte 2006

I samband med SBS årsmöte våren 2006 hölls tre föredrag. Varav ett avhandlade FHTE och då i första hand deras framtida uppfödning – föredragshållare Erik Wilsson med förflutet hos HS i Sollefteå, i jakthundskretsar och numer sedan januari -06 anställd vid FHTE:

Nuvarande uppdrag för Försvarsmaktens(FM’s) behov - avelsuppdrag 50 dressyrämnen årligen vilket kräver ca 200 valp. På sikt ev. trygga andra statliga myndigheters tjänstehundsbehov. Avelsstationen ligger i Sollefteå

Målbild: Frisk och arbetsvillig schäfer lämplig för förarskydd och bevakningshund.

Slutsats: Uppdraget kräver en sluten genpol på ca 80 tikar och 10-15 hanhundar

Metod: Tik provkull + ytterligare tre kullar vid godkänd provkull. Hane tre provkullar + ytterligare kullar upp till 100 valp (avelsstopp)

SKK-s grundregler etik skall ligga till grund.

Önskemålet är en sluten pol för att på det sättet få kontroll. Men man behöver och vill där det är lämpligs samverka med yttre uppfödare. Bristen som för närvarande föreligger hos de flesta uppfödarna är att de förmår inte skapa en ordentlig uppföljning av sin valpproduktion. FHTE tänker sig att samtliga hundar kommer att bli noggrant uppföljda. Samt utvärderade både individ-vis, kull och tik- respektive hane-bas.

Kriterier/krav på avelsdjur: Friska, Ur friska kullar, Godkänt mentalt index, Kullindex mentalitet bättre än medel.

OBS Man kan inte sätta kraven högre än att man får tillräckligt antal hundar.

Mentalitet: Uttagning dressyr, uttagning linje och uttagning blivande avelsdjur

Testorganisation: Det skall var en lite grupp (2-3) som tjänstgör som beskrivare/testare. För att på så sätt skapa en enhetlig bild som inte får stora variationer på grund av olika testledares bedömning. För närvarande är kapten Pierre Wahlström testansvarig.

Testresultaten varierar med anlag, uppfödning, tik, utfordring, fostran, dressyr, ålder, testare och testplats

Hundarna tas in för test vid 15-18 månaders ålder.

 

Åter startsidan            Åter avel