Vår hemstad Gävle.

Bilder från vardagen i Gävle

Mer info om Norrlands sydligaste kuststad.

     
 

Rådhuset och Gudinnan.

 

Esplanaden och Teatern.

 
 

 

 

 

 
     
 

Testebyån i Forsby

 

Oslättsfors kyrka

 
     

 
   

 
 

Stadsträdg Gavleån

 

Bönans sjöbodar

 
         
     
 

Engeltoftaviken

 

Julbocken

 
         
     
 

Masugnar i Jädraås

 

Museijärnväg Jäderfors

 
         
     
 

Liten fiskebåt

 

Sten, Matte vid böna fyr.

 
         
     
 

St.Torget Gävle 50-tal

 

Av regn i kyla

 
         
         
  Återfoto