Gripande på 5 och 40 meter  
   
     
   
     
   
     
 

Åter MT moment