Kravprofiler - testresultatens tillämpning enligt
Erkki Pulliainen i "Så gör hunden"

Karaktärstest - På senare tid har man mer och mer börjat intressera sig för hundens lynne och karaktärsegenskaper. Armén, polisen, gränsbevakningsväsendet och olika vaktbolag utför sedan länge lämplighetstester när de väljer ut hundar för specialuppdrag. En stark tradition på detta område finns bl.a. i Tyskland och Sverige. Den 11 dec 1976 godkände Finska kennelklubbens styrelse reglerna för karaktärstest, vilka trädde i kraft 1 juni 1977. Som förebild använder de regler som tillämpats av Arméns hundskola i Sverige vilka i sin tur skapats efter tysk modell, förtjänstfullt utarbetade av Hilmer "Jocke" Johansson.

För att man skulle hitta rätt man på till rätt uppgift inom det på värnplikt vilande svenska invasionsförsvaret använde man sig av följande principer. Olika befattningar analyserades och fick kravprofiler. Vid de värnpliktigas mönstrig utsattes de för olika tester som resulterade i en personlig kvalifikationsprofil.

Uttagningen skedde därefter genom att kvalifikations- matchades i datorer mot kravprofilerna. Resultatet kom ut på remsa och den värnpliktiges beordrades till den utbildning som passade hans egenskaper bäst.

Samma princip gäller för tjänstehundar. Hur hundarna skulle testas och bedömas framgick av Arméreglemente HundI 1970 Lämplighetstest.

Nedan  Finland's kravprofil (enl Erkki Pulliainen)

Uttagning Egenskap Värde Krav på egenskap för resp. uttagning
Armé/polishund Dådkraft 3;2 Mkt stor; stor
Skärpa 3;2;1 Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv
Försvarslust 3;2;1a Måttlig, stor, liten (alla) behärskad
Kamplust 3;2;1 Stor, måttlig, mkt stor
Nervkonstituion 3;2 Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast
Temperament 3;2 Livlig; måttligt livlig
Hårdhet 3;2 Måttligt hård; hård
Tillgänglighet 3;2 Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen
Spårhund Dådkraft 3;2 Mkt stor; stor
Skärpa 1 Liten utom kvarstående aggressiv
Försvarslust 3;2;1a Måttlig, stor, liten (alla) behärskad
Kamplust -- Ej av betydelse
Nervkonstituion 3;2 Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast
Temperament 3;2 Livlig; måttligt livlig
Hårdhet 3;2;1 Måttligt hård, hård, ngt vek
Tillgänglighet 3;2;1a Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen; godmodig ngt reserverad
Rapporthund Dådkraft 3;2;1 Mkt stor; stor, måttlig
Skärpa 1 Liten utom kvarstående aggressiv
Försvarslust -1b;c Obetydlig, mkt obetydlig
Kamplust -1;-2;-3 Liten, obetydlig, mkt obetydlig
Nervkonstituion 3;2 Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast
Temperament 3;2 Livlig; måttligt livlig
Hårdhet 1 Ngt vek
Tillgänglighet 1a Godmodig, ngt reserverad
Skyddshund Dådkraft 3;2;1 Mkt stor; stor, måttlig
Skärpa 3;2;1 Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv
Försvarslust 3;2;1a Måttlig, stor, liten (alla) behärskad
Kamplust 3;2 Stor, måttlig
Nervkonstituion 3;2 Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast
Temperament 3;2 Livlig; måttligt livlig
Hårdhet 3;2 Måttligt hård; hård
Tillgänglighet 3;2;1 Godmodig, tillgänglig, öppen; mkt godmodig, mkt tillgänglig, öppen; Godmodig ngt reserverad; överdrivet inställsam
Vakthund Dådkraft 3;2;1 Mkt stor; stor, måttlig
Skärpa 3;2;1 Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv
Försvarslust 3;2;1;-1a Måttlig, stor, liten (alla) utom kvarstående aggressiv; måttlig obehärskad
Kamplust -- Ej av betydelse
Nervkonstituion 3;2 Mkt lugn och fast (ej apatisk); lugn och fast
Temperament 3;2 Livlig; måttligt livlig
Hårdhet 3;2;-1 Måttligt hård; hård, mkt hård
Tillgänglighet 2b;1a;-1b Godmodig, en aning reserverad utan aggressions-tendens; godmodig ngt reserverad; reserverad

Åter tjänstehund

Åter HundI innehåll           Kod och värde tabell