Det hundanpassade ledarskapet.

Låt oss tills någon protesterar hålla fast vid vad jag påstår vara grundbultar:

1. Trygghet
2. Dominans
3. Samarbete

 

1) Trygghet och några nyckelord med anknytning till denna.

Den trygge ägaren/föraren som litar på sin hund:
- ger en nära och trygg samvaro,

- är förutsägbar,

- infriar givna löften,

- ger den självförtroende,

- övertar kontrollen när så behövs för att avlasta hunden,
- utövar en självklar och tydlig kommunikation,
- undviker att bli "för" arg,
- och har kontroll i konfliktsituationer.

 

2) Dominans är då du påtvingar hunden din vilja.
Därmed kommer hunden att

- dämpa/hålla sig tillbaka
- acceptera och följa föraren beslut.

Dominansen handlar med andra ord om förarens förmåga att avbryta och hämma hunden med förbud, tillrättavisningar och korrigeringar som
- förbud,
- stanna upp,
- lyssna och se på mig,
- passivitetsträning (som också måhända kan skjutas till samarbetspunkten, att samarbeta i passivitet).


Problem med dominans, obehag, tillrättavisning och korrigering är att hunden:
- kan bli överaktiv pga. aktiv underkastelse,
- kan ge för stor passivitet,
- kan bli otrygg och få dålig tillit till föraren,
- kan mötas med aggressivitet.

Hundar försvarar sin kropp! Undvik att använda händerna utnyttja röst och kroppsspråk. Vi skall ha i minnet att kroppsspråket är hundarnas huvudsakliga kommunikationssätt. Undvik därför pladdret.


3) Samarbetet tillhör livets glädje ämnen. Ett samarbete där man blir bekräftad och belönad. Att vara tillsammans i aktivitet är livets mening och rent av förutsättning för att fortplantningen skall komma tillstånd. Samarbetet med hunden bygger på förarens kompetens att leda den till olika händelser med belöningar, positiva förstärkningar och andra trevligheter.

Samarbetet med hund kan och måste gå i två huvudriktningar. Den ena starta en aktivitet men också den andra ATT AVSLUTA EN AKTIVITET. Med andra ord att utveckla ”ON&OFF-knappen”.

Vad vill de flesta hundar == leka och ha mat!

Exempel på aktiviteter och samarbeten:
- följsamhet och kontaktträning,
- belöningslydnad,
- agility och lek,
- bruks med t.ex. sök- och spårövningar,
- andra motiverande aktiviteter.

Hunden och Jag - förstärkt med Frolic eller FRAMFÖR ALLT LEK
- Alltid förarkontakten före andra belöningar. Samvaron ska vara kul i hundens ögon.

Tänk din hund tycker - Aha, husse/matte är ju trevlig och jag (hunden) får göra roliga saker. Låt ert livselixir bli att gå fram i livet med bra belöningar mot ett djupare samarbete!

Samarbete för att få hunden att:
- ska bli aktiv vid gemensamma uppgifter,
- alltmer uppskatta sin förare,
- bli lyhörd och inriktad på att försöka förstå sin förare,
- vilja lära färdigheter på ett effektiv sätt

Försök att lära dig vad hunden uppfattar som den bästa belöningen i olika situationer. Bjud på den belöningen som förstärkning på dig! Den stund då hunden visar att du och umgänget med dig är den bästa belöning då har du nått ett fantastiskt mål som är få förunnat.

Den väljer dig framför påsen frolic som vem som helst kan hålla i!

Det hundanpassade ledarskapet med TRYGGHET, DOMINANS och SAMARBETE i en balanserad union.!  Ledarskapet är den filosofi du stödjer dig på, ledning är de åtgärder du utför.


Det känns igen va? Inget nytt under solen..... Ledarskap var det.

 

StenS            Ett alternativ Cesar Millan         Hundens väsen StenS

 

Åter till startsidan