Nyckel mentaltest 2007

 

Hundens namn                      Ras                Född               Regnr             MT                 Ja/nej

Nyckel reviderad 2006-05-09

OBS! Kryss i ruta 1 skall ej räknas i den totala sammanställningen,

 

Syfte

1

2

3

4

5

 

Samarbete

Föremål/förare

K=2

Leker ej. Leker själv. Kommer ej

Leker själv. Kommer efter lång tid. Inkallad

Leker själv men kommer efter uppmaning

Leker själv men kommer snabbt tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

 

Samarbete

Föremål/TL

K=4

Leker ej. Leker själv. Kommer ej

Leker själv. Kommer efter lång tid. Inkallad

Leker själv men kommer efter uppmaning

Leker själv men kommer snabbt tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

 

Gripa;

Ta tag 5 m

K=3

Griper ej/nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

 

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 

Ta tag 40 m

K=3

”--

”--

”--

”--

”--

 

Gripa;

Slita, dra 5m

K=2

Håller ej.

/förblir passiv

Håller, men drar inte emot.

 

Växlar mellan att hålla och dra emot.

 

Drar emot tills testledaren släpper.

 

Rycker, drar emot även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. Intensivt ruskande

 

Slita/dra 40m

K=2

”--

”--

”--

”--

”--

 

Förföljande

K=2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart -

målinriktad.

 

Förföljande;

Gripande

K=3

Nonchalerar föremålet.

Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet..

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

Uthållighet

K=6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Framme jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Jobbar i 60 sekunder

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

 

Social självsäkerhet

K=10

Ängslig, osäker går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

 

Social nyfikenhet

K=8

Undviker, skygg

 

Överdrivet nyfiken,

påträngande

Neutral, låter sig

klappas

Besvarar när figurant

bjuder

Normalt nyfiken när

anledning finns

 

Socialt samspel

K=8

Svarar ej på lekinviter

Svarar på lek & kampinviter - kan avbryta

Svarar snabbt på lek & kampinviter, svår att bryta

Svarar på lek & kampinviter

Inbjuder och spelar med på lek & kampinviter

 

Handlings-förmåga

K=10

Försöker inte lösa problemen.

 

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Håller ofta fast vid samma beteenden genom situationerna.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. Kan växla mellan två olika beteenden i situationerna.

 

Anpassnings-förmåga

K=10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet –men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

 

Koncentration

K=10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan

utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

 

Avreaktion

K=10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera

situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

 

Minnesbilder

K=5

Störs av minnesbilder, mycket undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar inga minnesbilder alt. Flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

 

Rädsla

K=4

Flyr i de flesta testsituationer

Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning

Står emot, viss avstånds-reglering eller intensitetssänkning

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

 

Aggressivitet

K=3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression

Visar liten aggression

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 

Nyfikenhet

K=8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

 

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner, kvar på platsen

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 Åter MT moment 2007                            Åter startsida