Nedanstående inlägg av Stefan Björkman har fått
ny aktualitet inför 2020-talets förändrade säkerhetspolitiska läge.
Frivilligrörelserna där SBK ingår utgör en del Sveriges beredskap.

 

Stefan Björkman anser att SBK måste åter till sina rötter
för att motverka SBK’s nedgång.

 

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Stefan Björkman, föredragande vid organisationskonferensen 2014, anser att det finns några speciella saker som gör att vi i SBK förlorar verksamheter. VI har försökt vara alla hundars/hundägares klubb och alla hundägares utbildningsorganisation. Men vi har då tappat grundläggande kopplingar till bruksarbetet.

Bruksproven har blivit tävlingar som skall vara “lika” och bygga på specifika utföranden. Tävlingssporterna i SBK som inte har praktiskt arbete som grund (agility, rally och i viss mån lydnadsprov) är former som tar för stor plats i förhållande till brukshundsrasernas behov. Bruksprov skulle vara mer betydelsefulla för bruksraserna, jämfört med tävlingar med strikta regler som saknar dynamik att bedömas efter rasernas beskaffenhet.

Utformningen av våra policys och visioner är inte anpassade till de praktiska problem och det ansvar som hundägare ställs inför, t ex jaga andra djur, aggressiva utfall mot främmande hundar etc. Bruksprov skulle vara mer betydelsefulla för bruksraserna, jämfört med tävlingar med strikta regler som saknar dynamik att bedömas efter rasernas beskaffenhet.

Det är förödande för en organisation som hanterar styrdokument (t ex SBKs dressyrpolicy som är idag redaktionellt förändrad) om dessa är skrivna av människor som inte tänker på hur hundar fungerar. En policy för arbetande hundar i en organisation som SBK måste ha en tydlig inriktning att ta ansvar för brukshundarnas beteenden och att stora brukshundar skall och måste anpassas och uppfostras till det svenska samhället och dess normer.


Stefan Björkman som tjänstehundens förespråkare vill att:
1. Brukshundsklubben skall vara klubben för brukshundar.
2. Hela Sveriges brukshundsklubb är en klubb för arbetande hundar.
3. SBK utbildningsverksamhet skall ha större fokus och inriktning mot bruksarbete och bruksprov.
4. SBKs hundutbildning skall genomföra uppfostran av hundar för att anpassa dessa till svenska samhället och dess lagar.
5. Bort med tävlingar och in med bruksprov som har en förankring i praktiskt arbete och som utgår från uppgifter som hunden kan genomföra i verkligheten.
6. Satsa inte kraft på verksamheter som inte har förankring i praktiskt arbete, exempelvis agility, freestyle etc. Låt alla medlemmar göra och träna vad de själva vill på brukshundsklubben, men organisationens huvudfokus ska vara brukshundraser och arbetande hundar.
7. Bygg upp satsningar och verksamheter utifrån bruksrasernas behov. Bli en aktör för bruksraserna och deras avelsarbete samt utvecklingen av prov och utvärdering av raserna på alla nivåer inom SBK.
8. Utarbeta ett SBK L-test som skall ge råd och alternativa dressyrer samt visa lämpligheten för enskilda hundar. Vara en aktör som i ett tidigt skeende av en brukshunds liv kan ge hjälp och visa praktiska handling. Visa vad brukshunden kan utbildas till och vad man kan göra med hundar vid brukshundsklubben.
9. Satsa på att bruksproven skall ha stor betydelse för vilka individer som också skulle kunna användas som FM- och poliskontrakterad hund eller inom Tullen. Fungera som hund i MSBs verksamhet runt om i världen. Bruksproven skall ha ett avelsvärde och säkerställa att det vi gör med hundarna kan jämföras och ge underlag för utvecklingen av bruksraser
10. Verka för att FM/Polis/MSB/Alla praktiska hundverksamheter bedrivs som lokala och centrala gemensamma brukshundklubbs-aktiviteter (fånga den praktiska ”hundbranschen”).
11. Genomför regeländringar där hundar och ekipage bedöms efter rasernas beskaffenhet.
12. Upprätthålla djurskyddet på en hög nivå (vid tävlingar och prov). Vara föregångare i hantering och hållande av hundar av arbetande raser.
13. Vara en aktör som klarar att ta hand om bruksraserna när problem uppstår.


Sammanfattning Av Stefan Björkmans anförande.
Genom att genomföra dessa stora förändringar i SBKs hela verksamheten tror jag att konsekvenserna blir att
- SBK L-Test blir en viktig del i utvecklingen av brukshundsklubben och för att förstå våra hundar.

- Kompetensen i att förstå hundar skulle bli mer utvecklad och medlemmar skulle vara tryggare i sina utvärderingar och sin hundträning.

- Det skulle finnas en starkare koppling till beteenden och drivkrafter i träningen av våra hundar.

- Kunskapen ute på våra klubbar avseende individuell träning av olika hundar skulle öka i mångfald.

- Vi måste använda våra kunskaper och dela med oss av all erfarenhet, tankar och kunskap som finns hos medlemmarna i Svenska Brukshundklubben.

//Björkman


-- StenS personliga reflexion 2017-03-27.
Min åsikt är att SKK och SBK bör skapa så stor frihet att verka efter lokala förutsättning som det är möjligt. Och endast samorda bestämmelser så att samverkan mellan klubbar kan ske på effektivaste sätt.Åter till startsidan