Tjänstehundar

Bestämmelser och regler gällande polishundskariären ligger kvar från men gamla hemsida.
Principer ligger kvar. De nya kommer att inarbetas när tid medger.

Vilka riktlinjer gäller för antagning av hund?
Se exempel här.

Polishunden
- Allmänt
- Tjänstbarhetsprov I
- Tjänstbarhetsprov II
- Tjänstbarhetsprov III

- Bombhund polis

Försvarsmaktshund

Krav - Certprov Försvarsmaktshund

Antihundtjänst

Åter startsidan