Vecka 641

 

Hur fungerar hundar?

Att fördjupa sig i hundens väsen är en väg för att bättre förstå sin hund. Utan djupare kunskaper i etologi får man söka sig till olika hundböcker. Jag börjar detta gång med ett tänk utifrån Sven Järverud och Gun af Klintberg-Järveruds bok ”Din hund fortsätter” som upptar beteende, inlärning och moment.

 

Låt oss anta att det är behov som styr hundens liv. Behov som på olika sätt skall tillfredställas. Kroppen måste underhållas genom födointag. Man måste få skydd från väder och vind samt yttre faror. Individens liv är ändligt och måste därför överlämnas till andra genom fortplantning. Detta var några grundläggande behov som först kom upp då jag satt mig vid datorn.

 

Låt oss vidare anta att behoven är prioriterade och att den prioriteringen styrs av hjärnan. Vidare att tillfredställa dessa behov styrs av funktionskretsar (processkretsar) där flockprocessen reglerar samlevnad och samarbete, jaktprocessen reglerar uppsökande och fångande av byte. Det finns sannolikt fler processer som reglerar viktiga överlevnadsegenskaper som försvarsförmåga, nyfikenhet ….

 

Jag hyser en förhoppning att vi kan komma längre än jag förmått denna tidiga morgon.

==========

 

 

Att spåra

Att spåra byte utgör en del av jaktprocessen. I samband med spårträning av hundar kan man fråga sig om det handlar om samma sak d.v.s. ett bytesspår? Eller kan vi antaga att spåra med pinnplock, dvs att personspår med apportering är ett socialtspår. Detta påstående förtjänar naturligtvis eftertanke då det är något nydanande.

Hundar kan tänkas vara socialt motiverade att söka vilsekomna kamrater i den egna flocken. Däremot inte främmande personer som de inte har någon relation till. Man kan då fråga sig om hund kan avgöra om flockmedlem i detta fall person som tillhör hundens flock/grupp lämnat spåret efter sig eller om den kan känna att det är någon främmande? Med tanke på de erfarenheter som vunnits vad gäller ID-spår kan hunden avgör om det är "anhörig" eller inte som spåret restar från. Vad skulle då driva hunden i spåret om det är fråga om främmande person? Är det tidigare övningar i spårarbete som lärt hunden. Hittar du spår följ detta? Oavsett vad som driver hunden så spårar den.

Har vi göra med en social-process eller en jakt-jaktprocess .......? Jag lämnar frågan öppen och hoppas på ett givande åsiktsutbyte angående detta.

 

Nyfikenheten

Kan det vara på det sättet att det finns ytterligare en drift som för hunden vidare i spåret ...?

Det finns en egenskap som vi inte talat så mycket om hundens vilja att undersöka - vad är det - nyfikenheten!

Man kan fråga sig vilken betydelse en hunds nyfikenhet har för spårarbetet? Vart leder spåret och vad hittar jag där? Kan denna nyfikenhet ha så stor betydelse att vi kan tala om ytterligare en drivande faktor i spåret?

 

Sluthandling

Vilken sluthandling skall säkerställas för att vi skall få goda resultat i framtiden?

===========

 

 

Rangordnade behov

Kanske kan det vara lämpligt att göra ytterligare jämförelser. Vi har fått viss insikt i att behov kan vara rangordnade och därmed har vi en prioriteringsordning. Vi vill att hundar skall vara motiverade för sin uppgift. Då kan man fråga sig finns det en motsvarande rangordning eller teori för motiv. För människan talar vi i vissa sammanhang om Hertzbergs motivations teori – arbetstillfredsställelse. Den kan sammanfattas på följande sätt. Det finns Yttre och inre faktorer för att uppnå goda resultat.

- De yttre faktorerna utgörs av den fysiska miljön, lön och arbetsvillkor. Dessa yttre faktorer kan endast föra oss upp till en acceptabel nivå.

- De inre faktorerna som kan föra oss till högre tillfredställelse (starkare motiverade) utgörs av prestations status, erkännande, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

 

Kan dessa teorier vara tillämpbara på djur och i förekommande fall på hundar? Frågan är om hunden kan uppfatta och tillgodogöra sig Yttre faktorer? Kan vi säga att en trygg miljö hos föraren, beröm eller godis (lön för mödan) och ett gott samarbete Yttre faktorer. Jo, jag tycker faktiskt det, vilket är lätt att inse. Hundar uppskattar trygga stabila ägare. De svarar genom att anstränga sig ytterligare på belöningar av olika slag. Hunden tycker om att samarbeta inte minst att vara aktivt.

 

Hur förhåller det sig då med de inre faktorerna? Med samma betraktelsesätt som för de yttre faktorerna. Utvecklingsmöjligheter, ja hundar gillar att lära nytt. De vill att ägaren skall se dem. De behöver arbeta under lugn och ro.

 

Nu tycker du säker att jag är en riktig nörd. Det må så vara. Men för att fördjupa sig i hundens väsen behöver man ha ett öppet sinne. Tyvärr har jag inte hitta särskilt många ”bruksare” som har intresse att bryta tankar inom detta ämnesområde. Jag kanske få nöja mig med – Det hundanpassande ledarskapet = Tillit + Samarbete + Dominans. Eller …….

===========

 

 

Rasbundna variationer (Dorra)

Det är mycket vi påverkar med avel, så även om beteenden i grunden är lika med vargens, så kan det vara svårt att göra jämförelser då balansen mellan dem respektive är ändrad... och därmed även olika mellan olika hundraser beroende på våra avelsinriktningar.

Lars Fält har uttryckt vid något tillfälle att om man skaffar sig en Berner sennen, så ska man leka mycket med dem när de är valpar. Med det menade han att man skapar ett behov att leka/ samarbeta hos denna ras, som i dagens avel verkar sakna det mesta. Detta skulle innebära att vi skapar många behov hos våra hundar när de är små och inte bara tillfredsställer de som redan finns.

Nyfikenheten utnyttjar vi mer medvetet under själva grundinlärning där spontanspår är en bra exempel på detta. Jag har lite svårt att se hur mycket och om överhuvudtaget, nyfikenhet har någon betydelse för den spårmedvetna hunden. Det blir snarare kamplusten... alltså att inte ge upp... som blir den starkast framåt drivande faktorn. Jag skulle vilja dela frågeställningen dels för vad som driver hunden att utföra ett beteende och inte ge upp.... och vad har den för anledning/motiv/intresse för att utföra detta? Jag kanske få nöja mig med – Det hundanpassande ledarskapet = Tillit + Samarbete + Dominans.

Åter Stens Blogg