Vecka 644

 

Att utvärdera hundens väsen.

 

Mentaltesten av hundar har från 2007 förändrats man kommer bland annat att utvärdera hundens

- sociala självsäkerhet och förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor,

- föremålsintresse genom att se hur den griper föremål och dess vilja att starta en dragkamp med främmande person,

- vilja till samarbete med testledare och förare,  

- förmåga att aktivt gripa, hålla kvar, tillkämpa föremål långt från föraren,

- förmåga att uthålligt följa föremål och rota fram det som försvinner,

- förmåga att återvända till den försvunne föraren även vid oväntad störning,

- förmåga att engagera sig i en social leksituation utan hot,

- förmåga att motstå överraskande situationer och förmåga att agera även vid överraskande buller,

- förmåga att engagera sig med aggression mot hotfulla objekt.

Skottfasthet erfordras för avels och tjänstehundar.

 

Vad intresserar då domarna under testet? 

Samarbete, gripande nära och långt bort, koncentration och uthållighet vid jakt, sociala säkerhet, nyfikenhet och samspel, koncentration, handlingsförmåga och avreagering, förmåga att komma ihåg. Och inte minst ev. rädslor.

 

==========

 

 

Hunden trygg och säker

 

Låt oss titta närmare på några egenskaper som inte förekommit så uttalade tidigare. Jag tänker mig att du kan vara lite nyfiken på social självsäkerhet, nyfikenhet, handlingsförmåga och koncentration. Under MT utvärderas de olika egenskaperna i fem steg. Där det femte är mest önskvärt.

 

Hur är då stegen graderade?

Social självsäkerhet:

1 - Ängslig, osäker går ej att hantera

2 - Social osäkerhet i alla situationer

3 - Social osäkerhet i flera situationer

4 - Socialt säker i de flesta situationer.

5 - Socialt säker i alla situationer.

 

Nyfikenhet:

1 - Går inte fram

2 - Lång tid med hjälp för att gå fram

3 - Går fram med hjälp

4 - Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

5 - Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

 

Handlingsförmåga

1 - Försöker inte lösa problemen.

2 - Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

3 - Löser uppgifter i de flesta situationer.

4 - Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Håller ofta fast vid samma beteenden genom situationerna.

5 - Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. Kan växla mellan två olika beteenden i situationerna.

 

Koncentration

1 - Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

2 - Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling)

3 - Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

4 - Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

5 - Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

 

I och med det nya testets införande kommer testmomenten att förändras bl.a. gripa och kamp 40 m från föraren, lilla bytet försvinner in i gömma, ny ”bullergenerator” och spökena är inte lägre med.

 

Den främsta förbättringen enligt min uppfattning är att man infört skalan 1 – 2 – 3 – 4 – 5 med nivåerna klart definierade enligt ovan. Tolkningar har därmed begränsats. Det ska bli spännande att se hundfolkets reaktion när testverksamheten kommit igång i full omfattning.

 

===========

 

 

Hundens sociala förmågor

 

För att utveckla tänket angående hundens sociala förmågor bedömer man också hundens

- sociala nyfikenhet:

1 - Undviker, skygg

2 - Överdrivet nyfiken, påträngande

3 - Neutral, låter sig klappas

4 - Besvarar när figurant bjuder

5 - Normalt nyfiken när anledning finns

 

Men det är inte nog med detta, man bedömer också:

- socialt samspel

1 - Svarar ej på lekinviter

2 - Svarar på lek & kampinviter - kan avbryta

3 - Svarar snabbt på lek & kampinviter, svår att bryta

4 - Svarar på lek & kampinviter

5 - Inbjuder och spelar med på lek & kampinviter

 

Den nya mentaltesten ger en mycket tydligare bild vilken typ av hund det är fråga om. MH samt MT ger uppfödare en god bild av deras uppfödning. Nu fick du mer att fundera på, men kliv av stubben och gå in i stugvärmen, ta en kopp te eller kaffe och fundera vidare.

 

===========

 

 

Mentalbeskrivningens innehåll.

 

Mom 1 – kontakt (rundvandring bland åskådare, hantering av testledaren)

Syfte – att beskriva hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt med främmande människor.

 

Mom 2 – lek 1 (lös hund lek med trasa där förare och testledare deltar)

Syfte – att beskriva hundens reaktioner i samband med förmålslek.

 

Mom 3 – jakt (lilla bytet)

Syfte – att beskriva hundens lust att förfölja ett litet föremål och att gripa det.

 

Mom 4 – aktivitetsnivå (ingen verksamhet)

Syfte – att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.

 

Mom 5 – avståndslek (draperad figur på 50 m från föraren uppfordrar lös hund till lek)

Syfte – att beskriva hundens förmåga till aktivitet med främmande person på avstånd från föraren.

 

Mom 6 – överraskning (Dumpe)

Syfte – att beskriva hundens reaktioner vid visuell överraskning.

 

Mom 7 – ljudkänslighet (kedjerassel på korrigerad plåt)

Syfte – att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud.

 

Mom 8 – spöken.

Syfte – att beskriva hundens ev. rädsla för och lust till hot eller aggressivitet mot föremål som närmar sig långsamt.

 

Mom 9 – lek 2 ( i likhet med lek 1.)

Syfte – att undersöka om hundens leklust förändrats under provets genomförande.

 

Mom 10 – Skottprov

Syfte – att undersöka om hunden är skottfast.

 

============

 

 

Lite – mer – mera – mest

 

När man närmare studerar nycklarna i både MH och MT upptäcker man att egenskapernas "stege" inte alltid präglas av en logisk stegring eller avtagande utan den högsta poängen (5) ges en måttlig styrkenivå.. Ett konkret exempel på vad jag menar från MT:

 

Aggressivitet:

1 – visar kvarstående aggression

2 – visar stor aggression

3 -  visar ingen aggression

4 – visar liten aggression

5 - Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 

Vän av ordning ställer sig säkert frågan varför, på vilka grunder denna rangordning av egenskapen? Med stöd av ”grunddokumentet Arméns Hundinstruktion Lämplighetstest 1970” och de erfarenheter som framkommit vid SBK’s mentaltest så har arbetsgruppen beslutat vad som är ett önskvärt beteende hos hunden. När man värderar en hunds tjänstbarhet skall man ha i minnet att specialtjänst kan innebära andra krav än 5-an.

 

===========

 

 

Åsiktsutbyten på olika Forum

 

På AktivHund.se’s forum diskuteras i schäfertrådar ofta utställnings- och brukslinjers brister och förtjänster. Jag får intryck att man kommer allt längre och längre ifrån varandra genom att hela tiden ta exempel från motpartens ytterligheter.

---------------------------------------------------

 

Travande hundar är beroende av vinklade ben eftersom de springer med gångverket och rak rygg. Galopperande är inte beroende på samma sätt då de utnyttjar ryggens muskulatur. På motsvarande sätt fungerar gångarterna för häst.
Kolla nästa gång på TV4 travprogram där förekommer både trav & galopp.

 

Ytterligheter är aldrig bra. Det gäller både verksamhet och åsikter. Nu tror inte jag att ytterligheterna i verksamheten utgör något stort problem. De utgör en minoritet på respektive kant. Det är rent av tveksamt om de förtjänar denna uppmärksamhet då det finns risk att de förstoras av ordflödet.
Jag är övertygad om att det finns fler kloka personer än vad vi utgör som påverkar verksamheten

 

Lagom vinklade ben är det bästa. Inte de välvinklade som ofta premieras på utställningar. Mina bruksschäfrar travar alldeles utmärkt utan att ha jätte vinklade ben. Se även på vargen och andra vilda hunddjur, som är utpräglade travare. De har inte så vinklade ben som många utställningsschäfrar.

Dessutom kan dessa hundar med lagom vinklar även galoppera normalt...

 

Min första mentor lärde mig att hundar, oavsett ras, jobbar/springer "med huvudet och inte med vinklarna".

 

Du får nog ta din mentors uppfattning med en nypa salt. Med ett huvud utan ben blir det inte mycket sprungit över huvud taget. Jag går inte fri, då jag deltar i tjatet men må ändå ställa frågan – ”Kommer man att kunna närma varandra och lyfta det bästa från respektive linjer till schäferhundens fromma?”

 

===========

 

 

Vilka krav har hunden ….på sin ägare

 

Under min tid som ”vikarie” på denna blogg har hunden satts i centrum och framför allt dess mentalitet. Nu börjar det att bli dag att låta hunden komma till tals. Vilka krav har hunden rätt att ställa på sin miljö och ägare? Nästa kapitel ägaren i centrum ….

 

 

SH – Pajas

 

Pajas är en storvuxen Siberian Hussky som föddes en kall vinternatt i köket tillsammans med sju syskon för sju år sedan. Efter en vecka lämnade de det varma köket för den kalla vinternatten i hundgården. Jag vill minnas att jag protesterade mot denna omilda behandling men dottern som visste bättre sa att det skulle vara så.

 

Pajas går till höger närmast kälken och gör lite av grovgörat. Frisk som en nötkärna är han fortfarande och arbetslusten är det inget fel på. Pajas bor ute året om tillsammans med nio kompisar av samma ras. Hundgården  avdelad i dubbel hagar med en fyrkantig hundkoja som står på en lastpall. Pajas har små krav i livet mat och motion/arbete i kälken. Sommaren är ingen favorit med hänsyn till att värmen begränsar arbetet och så knotten som kan vara riktigt plågsamma.

 

Men Pajas gillar vintern på samma sätt som de andra i spannet. Får inte Pajas mat och sin dagliga motionsrunda i kälken (på sommaren framför trehjulingen) så blir det liv i luckan.

 

===========

 

 

Att älska ihjäl sin hund ….

 

Karin Larsson som varit ålderspensionär i fyra år bodde ensam i en två på första våningen i en flerfamiljs villa i Ålsten. Helt ensam var hon inte, sonen hade fått en tibbetik som hon kallad Lady för ett par år sedan. Lady var Karins ögonsten. Karins motion i samband med rastrundorna medförde att hon var både pigg och kry. Karin hade dock lite svårt att motstå Ladys bedjande ögon både vid mat- och fikabordet. Var och en kan ju förstå att Lady blev allt ”större”. Då Lady började hosta i samband med promenaderna fick hon alltmer sällan följa med.  Ensam överviktig om än med ett visst aktivitetsbehov började Lady gå lös på skor och möbelben.

 

Karin kontaktade sonen och berättade om den problem Lady orsakade. Sonen föreslog att Lady borde kollas av veterinären. Sagt och gjort, veterinären undersökte Lady , vetten påstod att Ladys hjärta var lite överansträngt på grund av att hon blivit lite för stor där för denna hosta i samband med ansträngning. Karin passade på att berätta om har Lady börjat tugga på saker hemma när hon var ensam.

 

När Karin kommit hem ringde hon upp sin son och berättade av vetten sagt och att de kommit överens om att Lady inte skulle få godsaker mellan måltiderna och att matportionerna skulle minskas. Vetten hade också frågat Karin om hon inte kunde minska motionsrundan lite så att Lady på nytt kunde gå med. Lady gillade ju inte att vara ensam.

 

Efter några månader med de nya rutinerna så var Lady ung på nytt. Karin det var väl bra att vetten kunden hjälpa er. Hundar skall inte få mer näring än vad de förbrukar så att de bibehåller kroppen i gott trim. Ensamhet är inte bra för någon särskilt inte hundar som trivs att leva i flock.

 

PS. För Lady gick det bra. Många ägare orsakar sina hundar onödigt lidande i oförstånd bl. m. för mycket mat och för lång ensamhet. DS.

 

===========

 

 

Att bli fri sina plågoandar ….

 

Blåljusen blinkade och sirenerna tjöt, två bilar framme vid lagerlokalen. Efter någon timme var inbrytningen genomförd och fyra personer förda till Kungsholmen. Lagerlokalen hade används till hundkamper. Ii samband med genomsöket av lokalerna hittades en vid liv men sargad blandrashund av labbetyp inlåst i ett mindre förråd. Alva en av djursjukvårdarna satt med Karo i famnen och funderade vad som hänt i lagerlokalen några veckor tidigare. Den preliminära utredningen visade att ett gäng ägnat sig åt spel på hundar som slagits tills en givit upp. Den okände hunden som hittats och av personalen fått namnet Karo hade fått vara sparringpartner till andra hundar som tillsammans med sina ägare smet i samband med polisens tillslag.

 

Karo vilade lugn hos Alva. Han var nybadad och fått sina sår omsedda. Vad är det som får vissa människor att bete sig på detta fasansfulla sätt tänkte Alva? Hur skall det gå för Karo, kan han omplaceras med tanke på vad han varit med om? Om två veckor är Karo färdig vårdad och det är dags att överföras till Hundstallet. Alva blev att mer bekymrad för Karo, hon brukade inte fästa sig särskilt för djursjukhusets patienter, men med Karo var det annorlunda. Alva förde Karo på tal med sin sambo och efter mycket diskuterande hit och dit beslutade de sig för att adoptera Karo.

 

Karo hade fått ett nytt hem – Ett självklart grundläggande krav en hund har rätt att ställa på sin ägare är att inte bli hänsynslöst behandlad.

 

 

Åter Stens Blogg