Vecka 645

 

Cesar Millan hundprataren

 

I måndags kväll fick vi på TV4+ kl2000 göra en ny bekantskap, Cesar Millan(CM)  är en välkänd specialists på hundars beteende framför allt känd för sina promenader med stora hundflockar som innehåller allt från pudlar till pitbulls som räddats från extrema aggressiva beteenden.

 

Född och uppvuxen i Mexico har han accepterat naturen och lärt en enkel kommunikation med naturen som blivit naturlig för honom. När han var 13 år upptäckte man att oavsett var han begav sig samlades lösspringande hundar runt honom. Bland befolkningen blev han känd under smeknamnet ”El Perrero” hundmannen på spanska.

 

Cesar var tacksam för den gåva han fått och flyttade till Amerika för att förverkliga sin dröm som hundtränare. Han insåg snabbt att han måste söka sig till annan verksamhet än den vanliga vardagslydnaden. Med sin farfars råd i minnet ”Att aldrig arbeta mot naturen” började han studera hundpsykologi. Det var dock hans egna erfarenheter som han klart formulerade ”Håll hunden balanserad, lugn och undergiven” som har lett fram till CM’s framgångar.

 

Måndagens program redovisade två problem en chihuahua som bara accepterade matte och hotade andra med utfall och en grand danois som inte vågade beträda hala golv. Vad gjorde då CM ….. för att ge rättvisa åt problemlösningen följ programmet.

 

Slutsats: Med lugn, dominant hållning, nonchalera hunden, betvinga den om så krävs med milt våld.

 

PS. Jag har ingen uppfattning om metoden var bra eller dålig, kan bara konstatera att problemen löstes. Metoden förutsätter att utövaren har en beslutsam, stark och tryggutstrålning DS.

 

==========

 

 

Mera Cesar Millan

 

Ja, CM höll över nacken utan nyp. Det verkar som du uppfattat CM’s åtgärder korrekt.

Jag måste däremot medge att jag inte kan eller förstår begreppen "negativ förstärkning" eller "positiv bestraffning" etc. Mina egna tillkortakommanden som bl.a. orsakas av att jag aldrig gått några kurser. Jag tröstar mig med att jag känner igen begreppen.

 

Mitt umgänge med mina hundar genom åren har präglats av tre känslolägen:

- belåtenhet med beröm/belöning (B)

- att inte se d.v.s nonchalera(N)

- ogillande med bestraffning/obehag(O).

 

==========

 

 

Den första kontakten med den nya hunden

 

När min nya valp har acklimatiserat sig i vårt hem vill jag att den skall underordna sig min vilja. Jag  nonchalerar valpen men belönar kontakt från den. Så länge hunden är ung så låter jag mitt ogillande resultera i att ignorerar hunden.

 

Mina grundkommandon - ”jabra->fortsätt så", "nej->stopp, se på mig", "hopp&lek->lösgörning" – för jag tidigt in i hundens liv med stöd av de tre känslolägena(kroppspråk) ovan.  Jag vill understryka att en överdriven inställsamhet(krypighet) från hunden nonchalerats.

 

Det är möjligt att mitt yrke präglat mitt umgänge med hundar.  Mina pedagogiska finesserna är få och kan uttryckas:

- Ta inte för stora steg åt gången.

- Lär verksamhet som utnyttjar sinnen först – cirkuskonster sedan.

- Upprätthåll fostran/lydnad

- Återkoppla alltid/visa vad du tycker om resultatet.

- Komihåg din belåtenhet gör hunden säker, din nonchalans lite osäker och ditt ogillande gör hunden mycket osäker. Försök att alltid lägga upp utbildning så att du får anledning att visa din belåtenhet!

 

Metod pedagogik: Visa, Instruera, Öva, Pröva, Instruera och Öva, öva, öva

 

Jag kanske borde gå någon kurs. Hittills har hundarna fått lära mig.

 

==========

 

 

Att utvecklas och sjukdomars uppkomst

 

Darwins utvecklingslära må vara omtvistad i vissa kretsar min åsikt är dock i brist på bättre kan man stödja sig på den. När man funderar på bakgrunden till sjukdomar tycker jag man kan undra om det beror på slumpen att man drabbas eller finns det någon ärftlig disponibilitet? Jag tillhör den kategorin som hävdar det senare. Och slumpen anger man när man inte kan förklara sammanhangen.

 

===========

 

 

Hundars driv och motivation

 

Hundars driv och motivation har sin grund i de behov hunden har för tillfället. Vi har utbytt åsikter i ämnet förr under rubriken – Hur fungerar hundar.

En välkänd behovshierarki eller rangordning om du så vill, redovisades också. För den som inte känner Maslow – så beskrev han människans behov rangordnade. Samtidigt som han hävdade att behov på prioriterad nivå måste vara tillgodosedda innan behoven på nästa nivå gör sig påminda.  "Behovsfamiljerna" i rangordning är:

1. Fysiska
2. Trygghet
3. Sociala
4. Aktning och respekt
5. Självförverkligande

 

Motivation är med andra ord, den inre vilja att få ”det sugande behovet” tillfredställt. Motivationen pressar på för att hunden skall jaga, äta, spåra osv. Den som läst sin dressyrlära vet att motivation är medfödd men att den kan också påverkas.

 

A) Medfödd motivation

Den medfödda motivationen följer hundens biorytm och är således inte på topp varje dag.

 

B) Förvärvad motivation, genom upprepade upplevelser.

Förvärvad motivation uppkommer genom lyckanden och trevliga upplevelser för hunden. Speciellt under valp- och unghundstiden kan man öka hundens motivation. Ta tillfället iakt då valpen är ung att utveckla de brister du upptäcker hos valpen som ex gripande. Eller att dämpa egenskaper du tycker att det  finns för mycket av som ex försvarslust.

 

C) Miljö- och situationsbunden motivation.

Upplevelser som dels påverkar direkta beteenden och dels hundens allmänna handlingsberedskap.

Situationsbunden motivation genereras av tidigare erfarenheter och är den som gör att hunden skäller, går upp i varv när vi närmar oss tidigare återkommande övningsplatser. Situationsbunden motivation kan också bli tidsbunden. Man skall ha detta i åtanke så att handlingsfrihet för ett gott arbete från hunden föreligger oavsett palts, väderlek och tid på dygnet. Variera utbildning och träning i vidaste bemärkelse.

 

Hunden har således en motivation att tillgodose fysiska behov som hunger, överlevnads miljö etc. Men också utöva skydd från faror, erhålla trygghet. Vi känner flockdjurets socialbehov att tillhöra gemenskap där stöd ges och fås. Där rangordning bekräftas som behov av aktning och respekt, kalla detta för social motivation, att för flockens bästa lyda flockledaren. Denna uppnås i samvaron med den egna hunden genom att upprätthålla trygghet, ordning och reda, med andra ord att vi utövar ett ledarskap.

 

Generellt kan sägas att motivationen skall vara lämpligt anpassad för uppgiften. För låg motivation ger bristande intresse och bristande hastighet i arbetet. Det behövs dubbelkommandon för att få utfört momentet eller det kanske inte blir utfört alls. Motivationsökning åstadkommer man enklast genom att hunden har kul och lyckas under träning. Ökad kondition kan leda till ökad motivation genom att kraft och ork räcker till. 

 

För hög motivation kan ge stress och slarv så att hunden inte förmår stanna upp när den funnit sitt mål, att spårhunden rusar i spåret och tappar det, att hunden vid uppletande rusar över apporten, att lydnadshunden tjuvstartar etc..  Uteblivet resultat upprepade gånger sänker motivationen. Motivationssänkning uppnår man lättast genom obehag. Hunden som vill snusa i gräset får ett NEJ och ett ryck i kopplet.

 

Målinriktad motivation behövs för att hunden skall kunna lösa sin uppgift. Hundens motivation ökar för att utföra det som är roligt eller som den har fördel av. Annan motivation, t ex att angripa kurskamratens hund eller sätta efter en kanin, måste däremot tyglas. Minskad motivation kan också vara förvärvad.

 

"Att ställa in sin hund för uppgiften - att förbereda den är den viktigaste uppgiften föraren har när ett arbete skall påbörjas!"
 

==========

 

 

Aktivitet som belöning

 

För vissa hundar utgör uppgiften som sådan belöning. Vissa uppgifter ter sig för hunden meningslösa. Om hunden gillar att göra ägaren tillviljes kan ägarens belåtenhet utgöra belöning. En vanlig form av belöning när hunden löst sin uppgift är lek eller godis. Om hunden har bra leklust är leken som belöning att föredra med tanke på att leken stärker banden mellan hund och förare/ägare.

 

==========

 

 

Tjänstehundar eller hundar i tjänst …..

 

Att ge sig hän och utbilda sin hund till ”tjänstehund” är ett vågspel. Jag tänker då på mögelhundar som plötsligt blev aktuella i radioprogrammet Kaliber. Programmet kritiserade utbildningsföretaget och kritiken grundades på kursdeltagares erfarenheter. Kursens mål, uppläggning och instruktörer kan säkert ifrågasättas med hänsyn till bristen på kvalitetssäkrad kompetens. Kanske resultatet av kursen blivit annorlunda om utgångspunkten inte varit att intresserad hundägare med hund anmäler sig till kurs och antas i och med att kursavgiften inbetalas.

 

Svar på två frågor kommer att påverka resultatet med tanke på att utbildning av preparatsökhundar är kvalificerad. Betänk ordspråket - Många äro kallade men få utvalda. Och svaret på bägge frågorna bör vara JA. Är ägaren lämplig? Har ägaren lämplig hund?

Kursen ger inget seriöst intryck om ekipage antas utan prov. Resultatet kan inte väntas bli annan än två tredjedelar av deltagarna som inte klarar utmaningen och därmed är kursavgiften förlorad.

 

Ägarens lämplighet?

Kan hunden vänta sig att ägaren utgör den ledare och föregångsman som hundar så väl behöver, ägare som själva är arbetslösa sökare som tappat tron på sig och livet, de förmår inte ge det stöd som hunden erfordrar.

 

Hundens lämplighet?

Har hunden intresse och uthållighet för nosarbete? Det är en sak att nosa omkring under promenader utan krav. Det är något helt annat att målinriktat leta mögel och bara markera det som finns.

 

 

Åter Stens Blogg