Vecka 646

Hej, jag har fått tipset fråga dig om stress/lugnande åtgärder.

”Min hund stressar lätt, hon går lätt upp i varv då jag klappar henne. Jag brukar föröka att röra mig lugnt ,sträcka på mig, gäspa etc. med andra ord ge hunden lugnande signaler, då jag känner att hon är på väg "upp". Iibland går det, ibland inte. Jag har också funderat på hur jag kan lugna henne på lydnadsplan. Har du några tips på antistressövningar?  Funderar också på, om jag inte skulle kunna befästa "antistress" övningar inne, för att kunna ta med mig ut. Så att hunden uppfattar en viss berörning eller kommando som lugnande.”

Okänd

-----

Jag vill redan nu tacka för din frågor och understryka att jag tycker att du tänker rätt! Men som du säkert förstår är det svårt att ge konkreta råd utan varken ha sett förare eller hund. Nu är ju de synpunkter du får här kostnadsfria och de kan ju med hänsyn till detta vara värda att pröva. För jag inte skall fara ut i det blå kanske du kan ge lite mer om dig och din hund.

StenS

-----

Ökänd svarar då:

”Jag tycker hunden stressar vid aktivitet ibland, lite mer konkreta exempel; Vid dörren då tecknen är uppenbara på att vi ska gå ut, jag har inget problem med att ge ett "stilla" kommando och hunden blir stilla, men det är ju inte riktigt samma sak som att hunden inte stressar. Sätter jag på mig skorna så blir stress, kanske vissa skulle säga förväntan med jag tycker nog att den slår över i stress. Jag brukar vänta tills hunden samlat ihop sig innan vi går ut, genom att jag bara ställer mig rakt upp och ned, så gör hunden likadant, men darrar på bakbenen. (du måste vänta tills darret i bakbenen klingat av). Säger jag i det läget till hunden " nu j-r slutar du, upplever jag att stressen ökar, men den tar sig uttryck i en hund med bakåtstrukna öron som vibrerar, ( obs! inte av rädsla för mig utan som jagupplever, en konfliktsituation). Tyst på tävling om jag är glad och gör hunden trygg med en lagom dos belöning, vilket hunden tar som en bekräftelse på att det är bra. Belöning , socialt, godis, lek. Jag tycker trots mycket träning att min hund lätt stressar upp sig om jag böjer mig ned och klappar om henne i en träningssituation, vet ej varför. Tränar rätt mycket avslappning inne,  sitter ned och klappar ,masserar osv den liggande hunden., är noga med att vi reser oss lugnt tillsammans så att inte hunden flyger upp i förväntan.”
 

Okänd

-----

Jag tror inte att jag har speciellt mycket att lära dig. Jag tycker att du agerar mycket bra. Måhända tolkar jag några situationen du beskriver på ett annorlunda sätt än vad du gör. I de situationer du böjer dig ner mot hunden …. Tror jag att hunden blir lite orolig för vad du skall göra. ”Hunden vet (tror sig veta) vad du tänker.”  Jag tycker att du skall undvika detta – försök att förmedla till hunden det du vill på annat sätt som inte utlöser ”stressreaktionen”. När du sätter ner foten genom att ”nu j-r slutar du …” hamnar hunden lite i panik, rädslan finns där. Men du har ju en känslig hund som verkligen vill göra dig till viljes. Jag tycker också att du skall avbryta helt vid dörren och vända tillbaka till andra sysslor. Detta för att helt bryta hundens förväntan. Ta fasta på det du upptäckt ”tyst på tävling om jag är glad etc…..” Var alltid på det sättet! Jag tycker att du är på rätt väg, ha tålamod, visa ditt lugn och dominans utan hot mot hunden. Var sparsam med ”blickar och tal” låt hunden följa ditt kroppsspråk.

StenS

==========

 

Mannen som talar med hundar


Del 3 av 26. Familjen Kleins hund Ruby är rädd och biter. Familjen har tvillingar som är tio år gamla och många barn kommer till huset och besöker dem. Därför måste familjen lämna bort Ruby om hon inte ändrar sitt beteende. Rana skäller varje gång Karen eller Alanna Adams rostade bröd hoppar upp ur brödrosten, när mikrovågsugnen plingar till och när telefonen ringer. Nu får familjerna hjälp av hundexperten Cesar Millan att få ordning på sina husdjur.

Måndagen den 20 kl 2000 besöker Cesar Millan åter två familjer.

Den ena familjen Klein har en ungersk vizla som heter Ruby som är rädd för nästan allt och biter i panik mot sin omgivning. På grund av egna barn och deras kamrater måste familjen göra sig av med Ruby om hunden inte ändrar sitt beteende.

Den andra familjen Karen Adams med dottern Alana har en shetland sheepdog som heter Rana. Rana är också en rädd hund bits samt skäller åt allt möjligt, plingande brödrostar, mikrovågsugnar och dörrklockor. Adams är nu innerligt trötta på sin hund.

Frågan är om hundexperten Cesar Millan kan få pli på hundarna. Cesar anser att ägarna kan lösa hundarnas problem genom att uppträda som alfa-djur mot sina hundar.

Hundexperten Cesar Millan visar hur ägarna kan bli av med sina problem genom att uppträda som alfa-hundar. I Ranas fall beväpnar sig Cesar med en brödrost och ett koppel. Ruby, som kräver lite mer tid, får ägna sig åt att simma i en swimmingpool.

===========

 

Att söka vägledning i olika fostrings och utbildnings filosofier

Det finns många olika ”hjälpare” som stödjer sig på olika filosofier vilka mot lämplig ersättning ställer upp och hjälper behövande hundägare. Vissa charmar den kunskapstörstande så att man efter föreställningen helt glömt budskapet men ändå är eld och lågor för förkunnaren. Man minns en trevlig föreläsning men uppmanas åhöraren att redovisa huvuddragen av föreläsningen innehåll går de flesta bet.

Jag är lite tveksam till flera snabba problemfixare med tanke på att problemet oftast finns hos ägaren. Att förändra en människa som utvecklat sitt sätt att vara under ett långt liv är nämligen inte ett lätt fix. Varje människa sägs vara unikt och det anser jag också varje hund vara. Samspelet mellan hund och ägare är därmed både personligt och komplicerat. Jag menar att det är utifrån den egna personligheten som var och en fattar tycke för en eller annan ”hundevangelist ”.

Att åstadkomma att bestående förändringsresultat hos en hund är ett mödosamt arbete som påverkas av både hundens och ägarens  ”arv & miljö” – sådan herre sådan hund!

===========

 

Det hundanpassade ledarskapet.

Låt oss tills någon protesterar hålla fast vid vad jag påstår vara grundbultar:

1. Trygghet
2. Dominans
3. Samarbete

1) Trygghet och några nyckelord med anknytning till denna.

Den trygge ägaren/föraren som litar på sin hund:
- ger en nära och trygg samvaro, är förutsägbar, infriar givna löften, ger den självförtroende, övertar kontrollen när så behövs för att avlasta hunden, utövar en självklar och tydlig kommunikation, undviker att bli "för" arg och har kontroll i konfliktsituationer.
 

2) Dominans är då du påtvingar hunden din vilja.
Därmed kommer hunden att dämpa/hålla sig tillbaka, acceptera och följa föraren beslut.
Dominansen handlar med andra ord om förarens förmåga att avbryta och hämma hunden med förbud, tillrättavisningar och korrigeringar som förbud, stanna upp,  lyssna och se på mig, passivitetsträning (som också måhända kan skjutas till samarbetspunkten, att samarbeta i passivitet).

Problem med dominans, obehag, tillrättavisning och korrigering är att hunden kan bli överaktiv pga. aktiv underkastelse, kan ge för stor passivitet, kan bli otrygg och få dålig tillit till föraren, kan mötas med aggressivitet.
Hundar försvarar sin kropp! Undvik att använda händerna utnyttja röst och kroppsspråk. Vi skall ha i minnet att kroppsspråket är hundarnas huvudsakliga kommunikationssätt. Undvik därför pladdret.


3) Samarbetet tillhör livets glädje ämnen.

Ett samarbete där man blir bekräftad och belönad. Att vara tillsammans i aktivitet är livets mening och rent av förutsättning för att fortplantningen skall komma tillstånd. Samarbetet med hunden bygger på förarens kompetens att leda den till olika händelser med belöningar, positiva förstärkningar och andra trevligheter.

Samarbetet med hund kan och måste gå i två huvudriktningar. Den ena starta en aktivitet men också den andra ATT AVSLUTA EN AKTIVITET. Med andra ord att utveckla ”ONOFF-knappen”. Vad vill de flesta hundar == leka och ha mat!

Exempel på aktiviteter och samarbeten:
- följsamhet och kontaktträning, belöningslydnad, agility och lek, bruks med t.ex. sök- och spårövningar, andra motiverande aktiviteter.

Hunden och Jag - förstärkt med Frolic eller FRAMFÖR ALLT LEK
- Alltid förarkontakten före andra belöningar. Samvaron ska vara kul i hundens ögon.

Tänk din hund tycker - Aha, husse/matte är ju trevlig och jag (hunden) får göra roliga saker. Låt ert livselixir bli att gå fram i livet med bra belöningar mot ett djupare samarbete!

Samarbete för att få hunden att ska bli aktiv vid gemensamma uppgifter, alltmer uppskatta sin förare, bli lyhörd och inriktad på att försöka förstå sin förare, vilja lära färdigheter på ett effektiv sätt

Försök att lära dig vad hunden uppfattar som den bästa belöningen i olika situationer. Bjud på den belöningen som förstärkning på dig! Den stund då hunden visar att du och umgänget med dig är den bästa belöning då har du nått ett fantastiskt mål som är få förunnat.

Den väljer dig framför påsen frolic som vem som helst kan hålla i!

Det hundanpassade ledarskapet med TRYGGHET, DOMINANS och SAMARBETE i en balanserad union.!  Ledarskapet är den filosofi du stödjer dig på, ledning är de åtgärder du utför.

Det känns igen va? Inget nytt under solen..... Ledarskap var det.

===========

 

Åter Stens Blogg