Vecka 652

Att lukta, snosa och leta är livet de …..

Bland hundens sinnen är luktsinnet deras strategiska hjälpmedel. Jfr ”Nosen är det kraftfullaste organet hos hundarna för att upprätthålla förbindelse med omgivningen” ur kåseriet ”Hur du får din hund att hämma sig .....”

Det innebär att regelbundna övningar där hunden får arbeta med sitt luktsinne uppövar hundens koncentration samtidigt som hund och ägare kan uppöva sitt samarbete under konfliktfria former. Väderleken i mellan och syd Sverige och barmarken medger att spårövningar kan genomföras utan hinder.

Denna gång tänkte jag, uppmanad av min hund ”Matte” redovisa hur jag tränar honom som preparat hund. Det är kul att kunna aktivera hundens nos inomhus som har en fältmässig anknytning. Matte har ju tidigare i ett eget avsnitt redovisat delar ur sitt liv.

Preparathund – typ av preparat har ingen betydelse. Däremot är det viktigt att man lär hunden markera en så ren molekyl som möjligt. På den punkten missar sannolikt de flesta på grund av att man omedvetet lär hunden markera en mix av ”Ellens handlukt, doftlabbets föroreningar tillsammans med grönmögel(preparatet)”. Med tanke på att mitt exempel inte skall ligga till grund för utbildning av tullverkets eller polisens specialsök-hundar så jag bortser från störande lukter.

1. Välj preparat – jag väljer snuset ”Ettan” portionsförpackat för att underlätta hantering.

2. Gör en kamprulle genom att rulla linnetyg (ren torr tidigare väl sköljd gammal handduk) runt tre till fyra snusportioner, försegla med silvertejp.

3. Lek och kampa med hunden med snusrullen.

4. Underlätta för hunden – sätt på ”tjänstetecken” ex tyghalsband (som endast skall användas då hunden skall leta ”preparat”.

5. På med ”tjänstetecknet” - Göm snusrullen (i början med synretning) och uppmana hunden att ”leta-markera”. Enkelt i början. Viktigt att lyckas.

6. När hunden hittar, beröm mycket, lek som under p3. Ta av tjänstetecknet.

7. Ny övning a) göm snusrullen, b) utgångsläge på med tjänstetecknet, c) Leta-markera, d) belönings lek med rullen, e) av med tjänstetecknet.

8. Ny övning a) göm snusrullen så att hunden inte kan bita i den, b) utgångsläge på med tjänstetecknet, c) Leta-markera, d) belönings lek med rullen, e) av med tjänstetecknet

9. Ersätt snusrullen med ett saltkar i vilket du lagt en snusportion. Genomför övning på samma sätt som p6. Genomför belöningslek med lämplig kampleksak som du drar fram ur bakfickan samtidigt som hunden försöker komma åt snuset beröm, beröm.

10. Gör övningarna svårare efter hand mindre preparat och göm på svårare och svårare platser. Var noga med att genomföra samma ritual vad gäller förberedelser, leta och belöning varje gång. Ibland kan man tvingas genomföra motivationshöjande övningar. Typ p3.

Anm. Har du en hund som kan uppletande har du en bra grund. När det blir dags för svamptider - nu har du tips hur du lär din hund att bli kantarellhund. Nytt preparat nytt leta-kommando.  Lycka till.

PS. Många vägar bär till Rom, Matte och jag åker på vägen ovan! DS.

===========

 

Är alla raser lika lätta att uppfostra och att lära olika saker som lydnadsklassernas moment?

Det är i första hand inte fråga om raser utan mer om hunden är född att vara en lugn flockmedlem eller om den är född med anlag och energi att vara ledare. Den första hundtypen är mer lätthanterlig medans den andra kräver en mer rutinerad ägaren. Oavsett vilken hundtyp man fått tag på så underlättas alltid vardagsliv och fostran om familjen är överens om hur hunden skall hanteras. Målet är alltid att hunden skall utvecklas till en balanserad familjemedlem vilket kräver fortlöpande stimulans, fostran och övning.

===========

 

Hur du får din hund att ”hämma sig” …..

Din roll i förhållande till din hund är att ersätta flockledaren i en hundflock. Alla hundar har djupt i sitt väsen urhundens regelsystem inprogrammerat. Vi människor har inte lyckat strula till detta i samband med domesticeringen. Du människa är skapelsens krona (hittills är bäst att tillägga). Därmed ankommer det på dig att anpassa ditt sätt mot din hund så att du förmår förstå hundens väsen. Det ankommer inte på hunden enbart att anpassa sig till er relation.

Hundar talar inte med ord utan de kommunicerar genom konstant energi. Att skälla är en del av kommunikationen men inte det enda sättet på vilken hundar kommunicerar. Tänk på en nyfödd valp. Först börjar nosen att arbeta när den söker sig mot tikens varma mage och dito spenar. Nosen är det kraftfullaste organet hos hundarna för att upprätthålla förbindelse med omgivningen Efter några veckor öppnas ögonen och därpå börjar öronen registrera.

Människor litar på den verbala kommunikationen när de upprätthåller kontakt med hunden. Snälla Karo sluta tugga på mattan. Flockledaren varken förhandlar eller smickrar för att få det han eller hon vill ha. Som du tilltalar Karo är det inte konstigt att han nonchalerar dig. När du möter en hund för första gången utstråla samma energi som flockledaren gör då han möter någon av flockens medlemmar. Ett lugnt, bestämt och självsäkert sätt utan att glo på hunden får den att förstå vem du är och se upp till dig.

Genom att böja sig ner och le inställsamt säger inte något till hunden, du kan lika gärna prata ”Pippis-rövarspråk” hunden begriper ändå inget. Däremot kommer hunden att svara på ditt lugna, bestämda och självsäkra sätt genom att inta en lugn och undergiven attityd. När hunden intagit denna hållning kan du dela med dig av ömhet och tillgivenhet. Flockledaren använder också denna lugna, självsäkra och bestämda attityd när den sätter gränser och   inskränkningar för hundens kontakter med omgivningarna. Flockledaren driver igenom dessa regler på en lugn och tystlåtet sätt. Vi kallar detta beteende från flockledaren dominans – h*n visar ett dominant beteende. Flockledaren visar aldrig upprördhet eller nervositet inte heller skall du göra det. Om du inte sätter gränser och begränsningar på ett lugnt, självsäkert och beslutsamt sätt kommer inte hunden att respektera dig.

Genom väntan är ett annat sätt som flockledaren understryker sin position. Valpar får vänta på maten, hundar väntar tills flockledaren ger tecken att de får gå iväg. Att vänta är ett sätt att arbeta för hunden, psykiskt arbete. Våra hundar behöver aldrig jag för att få tag i mat, men de kan fortfarande behöva arbeta för att få mat. Befäst din ställning som hundens ledare genom att ge den uppgifter att arbeta. Som ex. låt den åtminstone ta en promenad innan den får mat. Ge hunden mat först då den är lugn och undergiven. Denna matexercis har en bra inverkan på stressande hundar. Låt hunden sitta och vänta en stund innan maten serveras. OBS ingen mat utan att hunden är lugn och undergiven. Ett lämpligt kommando att få börja äta är – varse god.

Det är mycket värdefullt att studera hur tiken hanterar sina valpar. Börja alltid dagen med en liten koncentrations akt tillsammans med din hund. Tänk på att du skall vara tyst, lugn, med högburen kropp och huvud dvs utstråla självsäkerhet och beslutsamhet. Hunden kommer att svara med lugn och undergivenhet. Den hämmar sig. Låt detta bli din start på dagen innan ni delar kärlek och upphetsning.

Var konsekvent upprätthåll regler. Genomför alltid enkla promenader både med hunden fri och vid din sida (inte före) Först går ledaren bakom kommer följarna.

===========

 

Hunden vår läromästare

Våra bästa läromästare i hundrelationer är hundar. Att se hundar umgås med varandra och hur de uttrycker sig. En hund som dominerar en annan rör sig värdigt och bestämt. Den underlägsna fjäskar och ger konfliktreducerande signaler. Du bör som hundförare vinnlägga dig om ett uppträdande som utstrålar en aning dominans mot din hund. En dominant och självsäker individ låter sig inte köras med, den handlar direkt och slår ner snabbt på försök från andra att plocka poäng. Dominans kan också utövas i samband med lek. Framför allt då leken skall avslutas.
 

Under TEMAT – Det hundanpassade ledarskapet skrev jag. Dominans är då du påtvingar hunden din vilja.
Därmed kommer hunden att dämpa/hålla sig tillbaka acceptera och följa föraren beslut.

Dominansen handlar med andra ord om förarens förmåga att avbryta och hämma hunden med förbud, tillrättavisningar och korrigeringar som förbud, stanna upp, lyssna och se på mig samt passivitetsträning (som också måhända kan skjutas till samarbetspunkten, att samarbeta i passivitet).

Problem med dominans, obehag, tillrättavisning och korrigering är att hunden kan bli överaktiv pga. aktiv underkastelse, kan ge för stor passivitet, kan bli otrygg och få dålig tillit till föraren, kan mötas med aggressivitet.

Hundar försvarar sin kropp! Undvik att använda händerna utnyttja röst och kroppsspråk. Vi skall ha i minnet att kroppsspråket är hundarnas huvudsakliga kommunikationssätt. Undvik därför pladdret.

Jämför dessa synpunkter med ovanstående. På det sättet fördjupar du dina kunskaper – du kanske rent av finner ett sätt att förhålla dig mot din hund som utvecklar ert samarbete på ett gynnsamt sätt.

============

 

2006-Års sista övning inom ”noseriet” …..

I hundens spårutbildning är det viktigt att man varierar spårarbete i olika väderlek samt spårets längd, terräng, liggtid, spårläggare och slag av apporter. Allt syftande till att ge hunden erfarenheter och rutin. Denna variationsrikedom gör att hunden får nya utmaningar vilket stimulerar dem. Givet som i andra sammanhang är ett lyckat arbete betydelsefullt.

Fördelen med långa spår är att hunden hittar en bra arbetslunk. Nackdelen är att långspåren kräver konditionsstarka och uthålliga hundar.

Fördelen med varierande terräng som skiftande underlag i skog och tätort är att hunden blir allgående och inte situationsbunden till bästa momarken i gles tallskog. Nackdelen att inlärning kräver rutin av förare och en ordentligt nyfiken hund underlättar.

Fördelen med kort liggtid är att vittringen är stark. Nackdelen är att hunden släpper markvittring.

OBS. Att olika spårläggare bör användas så att du inte får en ”id-spårare” som bara söker ”ditt” spår.

Fördelen med att variera apporterna i spåret är att hundens nyfikenhet utvecklas. För tjänstehunden kan slutapporten vara ”strid med figgen/spårläggaren” vilket stimulerar stridshästar.

Sammanfattning: Tänk alltid genom vilket syfte din träning med hunden har. Nosarbete i varierande spår är ett av en brukshunds glädjeämnen.

Målet för Mattes övning idag – ”lös upp” ett 3 timmar gammalt 1,5-2km hussespår med spårupptag i störd miljö, spårning i varierande terräng, 5 apporter inkl slut(en barn- och en damhandske, två julgransändar och 1,5L petflaska som slut).

Resultat: Spårupptaget låg på Statoilmacken i Hagström bland leasingbilarna. Spåret gick på grässlänten mellan  den högtrafikerade R80 och en parallell lokal väg. Efter 500m upp över den lokala vägen in på välbevuxen ängsmark och upp på Valboåsen. Matte löste uppgiften med ett undantag fick inte med sig ena granändan.

Nu får vi vila några dagar över nyårshelgen. Gott Nytt År.

==========

 

Ett försök att sammanfatta 2006 …..

Vad kommer upp i minnet när man ser tillbaka på det gångna året? Den varma sommaren, fågelinfluensan, alla timmar med hunden i skog och mark, SBK SM i Borlänge, valrörelsen med regeringsskifte, rundturen med husbilen runt kusten från Gävle via Smygehuk till Strömstad, att skrivklådan stillats med en mängd inlägg på forum och på sista tiden på denna blogg.

Aktiviteterna har varit många men ändå försöker jag följa de TV-program om hundar och deras utbildning. Hundlitteraturen bjuder inte på samma variation och nytänkande tyvärr mycket skåpmat med författarens personliga krydda. Internet har medförd en explosionsartad utveckling då många kan komma ut med sina kunskaper. Olika forums och bloggars popularitet växlar med platsens förmåga att samla intresseväckande inlägg.

Om 2007 erbjuder motsvarande innehåll som 2006 så kan jag inte annat än se fram emot ett lyckosamt år.  Gott Nytt År på Er.

StenS

Åter Stens Blogg