Vecka 701

 

Husses eller mattes nya roll 2007 ……

Två världar kolliderar när 8-veckors valpen kommer in i vårt hem och möter den mänskliga känslomässiga attityden för första gången. Vi överöser hundarna med klappar och smek, en upphetsad attityd, vilket gör att hundarna inte lyssnar till oss. Tiken var inte på det sättet, vart tog den lugna självsäkra ledarskapet vägen?  Frånvaron av den 100% ledaren gör att även en undergiven hund kommer att försöka att fylla den vakanta rollen något som kommer att tillta med ökande ålder. Alla flockdjur, varav hunden är en art, organiserar sig hierarkiskt bakom en ledare. Om du som ägare inte tar på dig rollen som flockledare kommer hunden att ignorera dig och bli utagerande på alla sätt. Detta är början till hundens kontroll över hemmet.

Människor begår misstag när de behandlar hundar som människor. Varje art har sin speciella psykologi. Om vi förstår den psykologin kan vi lättare kontrollera artens beteenden på grund av att vi förstår hur vi måste förhålla oss till dem. Nyfödda valpar måste finna sin plats och rang i gruppen. I djuren värld finns det bara två positioner ledare och följare. Hundar är enkla men vi komplicerar deras värld genom att missförstå deras behov som individer.

 

Vi utvecklar ofta en annan dagordning för våra hundar. Vi behandlar valparna som spädbarn. När människor ser en skygg hund, ser de hunden som en annan skygg människa. I djurens värld är det ett tecken på osäkerhet. Som vi människor gör skulle aldrig en flock göra. Från dag ett i den nya hundens liv självförverkligar ägaren sina behov utan en tanke på vad som är viktigt för hunddjuret.

 

Att lära människor att umgås med hundar utan ord är en god början. Grunden för att få din hunds respekt som flockledare är att förstå flockens regler. En sak som du måste lära dig från hundarna är att leva i nuet. Hundarna lever varken i det förgångna eller i framtiden helt olikt människor. Människor och djur är helt enkelt skilda varelser. Om vi inte betraktar hundarna som de djur de är, kommer inte hundarna att kunna leva ett balanserat och lyckligt liv. Hundar följer inte känslomässiga eller kärleksfulla ledare. De följer lugna, beslutsamma och självsäkra individer som blir deras ledare. Det är lika för alla flockdjur inom djurens värld. Flockledaren oavsett kön kontrollerar allt inom flocken, vad de äter, hur de leker, hur långt de kan avlägsna sig.

 

Nyckeln till att göra sig förtjänt av hundens respekt som flockledare ligger i att acceptera och förstå flocklivets regler samt att upprätthålla samma beteenden som en flockledare. Flockinsikten (flockreglerna) är den starkaste naturliga motiverande kraften. Det största misstaget människor gör, är att se sina hundar med mänskliga drifter i värsta fall som barn. Det förhindrar människan att förstå vad hunden behöver som ett djur. Med detta förhållningssätt åstadkommer man ett kaosartat förhållningssätt med ett oberäkneligt beteende hos hunden.  Det sorgerliga är att människor gör detta i all kärleksfull välmening. När hunden i själva verket behöver en lugn, självsäker, beslutsam förebild mest av allt.  Flockledaren visar alltid en lugn självsäker beslutsam attityd. Energin kan med andra ord beskrivas som närvaro vad och vem du är i varje sekund. Flockledare är aldrig nervösa. De råkar aldrig i panik. De visar inte anspänning.

 

Genom sin förebild för flocken balanserar ledaren flocken, H*n kontrollerar allt och diskuterar inte. ”Te´sagt gäller”. En av de mest betydelsefulla lärdomarna är att komma ihåg att hunden är ett djur. Om vi inte tillgodoser deras behov blir de oförmögna att leva ett balanserat centrerat liv. Att förstå och själv tillgodose en flockledares lugna, beslutsamma attityd åt hunden kommer att skapa en hållbar relation med din hund.

==========

 

Hund väljer sin ledare …..

 

Och vid det valet är regler, gränser och inskränkningar nyckeln. Ju förr du inför regler, gränser och inskränkningar, desto snabbare får du glädje av en frisk, lycklig och balanserad hund påstår Cesar Millan i sina TV program som för närvarande visas i TV4+ på måndagar kl 2000.
 

Vi har i tidigare inlägg fått lära oss att hundar följer lugna, självsäkra och beslutsamma ledare. Tiken visade den attityden mot sina valpar och på motsvarande sätt visar flockledaren den mot flocken. Hundar kommunicerar genom energi hela tiden. Flockledaren uppvisar en lugn, självsäker och beslutsam attityd hela tiden utan nervositet eller inställsamhet och resten av flocken svarar med lugna och undergivna attityder. På detta sätt uppnår flocken balans.

 

Från den stund valpen är född sätter tiken regler, gränser och inskränkningar. Hon meddelar sin valpar hur långt de får fara iväg från lyan, när och vad de skall äta samt hon motionerar valparna. Tiken låter också valparna leka med varandra. När tiken vill att leken skall sluta eller att hon bara ogillar vad som pågår, lyfter hon bara upp valpen och sätter ner den på en annan plats. På dessa olika sätt inför tiken regler, gränser och inskränkningar och på så sätt utvecklar naturen valparna till sunda individer. Som vuxna hundar upprätthåler flockledaren reglerna på motsvarande sätt.

 
Att förstå djuret i hunden, om du skall kunna förstå djuret i hunden måste du glömma den mänskliga psykologin när du hanterar hundar. Naturen skapade dynamiken i flocken och regler för hur hundar lever och utvecklas i flockar. Hundarna blir osäkra och utvecklar problembeteenden om dessa regler sätts ur spel. Hundarna behöver en lugn, beslutsam och självsäker flockledare.

 

Människor har förmågan att förstå flockens dynamik och hur vi bör efterlikna flocken dynamik. Genom att göra detta så koppla vi an till våra hundars primitiva nivå. Grunderna för att du skall kunna bli en flockledare ligger i att agera på motsvarande sätt. Ha orädd, lugn, beslutsam, självsäker i minnet, sätt gränser, driv igenom dina regler. Belöna din hund när den blir lugn och undergiven, aldrig då den är stressad. Ta med hunden på vandringar så som flockledaren skulle göra i det fria

Om någon undrar när skall man börja tillämpa detta förhållningssätt mot sin hund är svaret ju förr dess bättre. Det gäller att fullfölja tiken fostran av valpen. Om du inte antar detta förhållningssätt när du möter hunden för första gången kommer valpen/hunden efter hand att lära dig vad den vill och hur det skall vara. Och det är väl ändå inte meningen.

 

Jag har nu beskrivit konsekvenserna av ett hundanpassat ledarskap. Du minns måhända nyckelorden, Trygghet/tillit – Samarbete – Dominans.

 

Jag menar att det beskrivna förhållningssättet ovan skapar Trygghet.

 

=========

 

 

Vädret på årets 1.a dag lockade inte till hundaktivitet, men …..

 

Det duggregnade med +5 grader. Matte och jag åkte till Axelshage en bilfärd på 4 km från vårt hem. Under färden dit bestämde jag att inledningsvis befästa lydnaden med fritt följ, framåtsändande utan grupp, inkallande med stanna och ligg. Bra genomförda moment belönades med dragkamp med kong i repstump.

 

Det andra övnings avsnittet - uppletande med föremål två slitna handskar, en julgransände samt en pipleksak. En 50x50 ruta i gles barrskog vallades. Föremålen lades ut med två i varje korridor varav ett föremål 5-10 från utgångskanten och ett vid bortre kanten. 15 meter mellan ”korridorerna”. Målet med övningen – leta i pekad riktning samt snabb återgång till mig om föremål hittats. Tjänstetecken på! Resultat – 1.skick ”Leta” Matte rusar över det närliggande föremålet tar snabbt det bortre. Visar kongen när Matte är på väg tillbaka. Avlämnar snabbt vid sidan. Belönas med dragkamp. 2.skick från samma plats Matte dyker snabbt på den närliggande. Snabbt åter slarvar vid avlämning. Ingen drag belöning. Går fot till nästa ”korridor”. Matte får sitta i utgångsläge tills han suckar. 3.skick med kommando Leta. Han tar snabbt det närliggande föremålet. Återgår snabbt utan kongretning lämnar snabbt vid sidan. Belönas med dragkamp med kongen som dras fram ur höger ficka. 4.skick drar som en speedkula hittar efter kort småsnurr i bortre delen. Återgång med kongretning. Och kommer in snabbt vid sidan. Tuggar på leksaken, fick inte lämna gav kommando stilla, slutade tugga, och fick lämna leksaken. Belönades med drakkamp fick vinna kongen. Kallades in. Tjänstetecknet av. Varefter kongen avlämnades framifrån lugn och städat. Matte har varit följsam och arbetat bra under den inledande träningen. Jag har hela övningskittet i bilen och bestämde att Matte skulle få ett pass i det han gilla bäst som belöning för sin inledande insats.

 

Delar i skyddstjänst - dagens tredje övningsavsnitt gripande vid Passpå och Revir. (Tidigare har jag utbildat matte så att han ser skyddsärmen som en leksak. En stor kong. Båda momenten bygger på hundens jakt- och kamplust. Matte tycker om att leka, bita och dra i ”stor eller liten kong” så utnyttjar jag detta vid belöning. Gör han rätt för han bita igen och vinna Ärmen/kongen.)

 

Mål med övning ”PassPå”.- från utgångsläge liggande eller sittande bevakning (hunden får välja själv) angripa då figuranten rör fötterna. Angreppet skall spontant avbrytas då fötterna är stilla.

 

Matte får ligga i anslutning till övningsplatsen medan jag tar på skyddsärmen. Jag är figurant !!!!!. 1.a delen Jag står på 5 m avstånd, övningen börjar – ger kommando ”PassPå”.

Resultat – Matte kvar på platsen reste sig upp började skälla, jag tittade bort. Rörde mig efter ca 20 sek. Fullt angrepp från Matte i ärmen. Drag och slit. Jag stannar och blir passiv efter ca 15 sek. Matte släpper efter någon sekund och övergår i bevakning skäller som en galning. Matte backar under skallgivning, när han kommer ca 4 meter från mig rör jag mig (jag belönar honom med nytt angrepp när han intagit rätt position) Matte rusar och hugger tag i ärmen när jag rört mig. Stannar direkt utan kamp med ärmen då han bitet fast. Matte släpper går ut och bevakar, jag rör mig och Matte angriper ärmen på nytt. Denna gång när han biter fast släpper jag ärmen varvid Matte springer runt ett ärevarv med ärmen i käften. Kommer in med ärmen och avlämnar den på kommande ”Handen”. Han får en klapp och en godisbit. Jag är stolt över min duktiga hund.

 

Mål med övningen ”Revir” från utgångsläge liggande som ej får lämnas före kommando ”Revis” oavsett vad figuranten gör i riktning från hunden. Med andra ord angrepp först på kommando i övrigt uppträdande vid figgen som tidigare. Jag är fortfarande figge.

Resultat -Lägger hunden går snabbt bort från hunden (krav att hunden ligger kvar). Går tillbaka vänder springer ca 15 m ifrån Matte som fortfarande ligger. Vänder tillbaka, springer och kommenderar Revir. Ser i ögonvrån att Matte kommer med öppen käft mot ärmen. Matte stoppar mig drar som attan jag håller på att trilla omkull, återfår balansen och blir stående, Matte släpper inte denna gång (FY). Jag tittar bort och kommenderar Stå still. Han släpper och går ut i bevakning. Låter ärmen glida ner på marken. Inget belöningsbett !!!! på grund av att han inte släppte spontant.

Kallar in Matte går fot till utgångsläget. Står still inväntar en avslappningssuck. Kommenderar Matte att Ligga. Går tillbaka till ärmen. Börjar promenaden med ärm till och från Matte några gånger. Den fjärde gången småspringer jag och kommenderar Revir. Matte angriper ärmen. Jag stannar snabbt upp. Matte släpper spontant denna gång och får angripa på nytt då han backat till ca 4 m. Kampar i ca 10-20 sek och blir stilla. Matte släpper. Backar ut nytt angrepp och han får vinna ärmen. Jag ropar till Matte upp i bilen och han lommar iväg till bilen och hoppar upp i skuffen med del av ärmen.

 

Jag undrar var han fått sina kunskaper ifrån. Det verkar på något sätt medfött. Han växlar lätt mellan angrepp och bevakning. Du undrar säkert vilken attityd han har till mig då han tillåts angripa på detta sätt. Tja, det verkar som han angriper ärmen och inte den som håller i ”storkongen”.

 

Så åkte vi en bit mot Rom denna 1.a dag på året.

PS. Dagen övning tog ca 45 min. DS.

 

==========

 

Hundar som raser.

En hund är ett djur I första hand och en ras I andra. Som exempel folk tror att schäferhunden agerar på ett särskilt sätt. Schäferhunden är bara en ras med en kulturell bakgrund i hundarnas värld. En byracka kan utveckla samma negativa sidor som en schäfer. Fokusera därför inte på rasen utan i stället på deras beteende. Rasen är bara utanpåverket inuti är de bara hundar.

OK, det finns olika kroppsliga skillnader mellan raser. En siberian husky kan springa flera mil om dagen och är inte ämnad att bo i en statsvåning. Om du har en SH som inte får sina behov tillgodosedda så kommer hundens energi att utveckla ett problembeteende. Därför att det viktigt att låta varje hund få tillfälle att arbeta så den får utlopp för sin energi. Ta med den på promenad för att öva både kropp och själ.

Den undergivna läggningen – De flesta hundar föds undergivna med tanke på att alla inte kan vara ledare. När hundar blir osäkra, utvecklar de ängsliga och oönskade beteenden. Vårt mål är att förhindra detta genom att uppträda med samma lugnt och självsäkra ledarskap som de skulle möta i en flock. Denna naturliga balans mellan lugnt, beslutsamt och självsäkert ledarskap och undergivet beteende föder och utvecklar en balanserad och fokuserad lycklig hund.

 

Valpen har under sina första veckor levt under i syskonflocken under tikens ledarskap. Tänk igenom hur tiken agerat och på vilket sätt du ska ta över tikens ansvar och ledarskap över din nya familjemedlem. Valpen är ingen baby utan en hund som bör behandlas på hundars vis. När valpen blivit hemmastadd efter några veckor. Låt den följa dig ute i olika miljö. Bäst för valpen är, att den själv får göra sina erfarenheter vid sidan om en tyst, självsäker, beslutsam matte eller husse. Då kommer du att få en bra följeslagare i livet.

 

==========

 

 

Hund i första hand, ras i andra .....

 

Att tillhöra en bestämd ras ursäktar inga problembeteenden!

En hund är ett djur i första hand och en ras i andra. Som exempel folk tror att schäferhunden agerar på ett särskilt sätt. Schäferhunden är bara en ras med en kulturell bakgrund i hundarnas värld. En byracka kan utveckla samma negativa sidor som en schäfer. Fokusera därför inte på rasen utan i stället på deras beteende. Rasen är bara utanpåverket inuti är de bara hundar.

OK, det finns olika kroppsliga skillnader mellan raser. En siberian husky kan springa flera mil om dagen och är inte ämnad att bo i en statsvåning. Om du har en SH som inte får sina behov tillgodosedda så kommer hundens energi att utveckla ett problembeteende. Därför att det viktigt att låta varje hund få tillfälle att arbeta så den får utlopp för sin energi. Ta med den på promenad för att öva både kropp och själ.

Den undergivna läggningen – De flesta hundar föds undergivna med tanke på att alla inte kan vara ledare. När hundar blir osäkra och inte vet sin plats, utvecklar de ängsliga och oönskade beteenden. Vårt mål är att förhindra detta, genom att uppträda med samma lugnt och självsäkra ledarskap som tiken guidade valparna de första åtta veckorna i livet. Tiken naturliga balans mellan lugnt, beslutsamt och självsäkert ledarskap och föder ett undergivet beteende och utvecklar en balanserad och fokuserad lycklig hund.

Valpen har under sina första åtta veckor levt i syskonflocken under tikens ledarskap. Tänk igenom hur tiken agerat och på vilket sätt du ska ta över tikens ansvar och ledarskap över din nya familjemedlem. Valpen är ingen baby utan en hund som bör behandlas på hundars vis. När valpen blivit hemmastadd efter några veckor. Låt den följa dig ute i olika miljö. Bäst för valpen är, att den själv får göra sina erfarenheter vid sidan om en tyst, självsäker, beslutsam matte eller husse. Då kommer du att få en bra följeslagare i livet.

Att tro att vi människor är bättre att vägleda hundar genom livet än vad en naturlig flockledare är visar brist på kunskap. Ja värre, det visar ......

=========


 

Utveckla ditt beteende så att du blir hundens föregångsman

 

OK bekymren finns. Det är vår uppgift som ”skapelsens kronor” att undanröja dem, något vi inte kan kräva av hundarna.Vad gäller kommunikation så har jag skrivit en mängd kåserier angående detta. Den enkla regeln är – Håll käft. Böj dig inte över hunden, gå med högburen överkropp och huvud. Detta får inte ta tid, handla det finns inga undanflykter! Hund förstår inte din mimik!  Kom ihåg böj dig inte över, hunden stirra den inte i ögonen. Lätt som en plätt. Ledare bland flockdjur skriker inte. De människor som inte kan styra sin känslor bör undvika hundar. Om de vill ha sällskapsdjur skaffa akvariefiskar.

 

Hundarna är mer uppmärksamma än vi och upptäcker ofta hot etc. före oss. Hundar agerar alltid mot hot. Att bära småvalpar är vettlöst. Vore det något ruter i tiken så förhindrade hon detta. Valparna behöver ingen kontakt med oss före 5 veckor med tanke på sin utveckling.

 

Att folk närmar sig hundar visar att de inget begriper, hunden skall alltid inbjudas till den första kontakten inom närområdet (ca två gånger kopplets längd). Ett närmande mot en hund i koppel utgör för hunden en hotsignal. Varför hota hundar?

 

Med tanke på de bristande hundkunskaperna som råder så har SKK och SBK en gigantisk pedagogisk uppgift all lära ut grundläggande umgänge med hundar. så och alla medlemmar.

 

=========

 

 

Uppfostran före …...

 

Det förekommer att hundägare med emfas fastslår att jag har tagit fasta på att man måste träna positivt med sin hund. Något som också bejakas av alla hundorganisationer. När man lite vid sidan sedan studerar olika hundekipage så upptäcker man att trots den positiva träningen så blir inte resultatet alla gånger bra. Vissa hundar struntar i sin ägare när något mer spännande eller godare uppenbarar sig.

 

Utbildningsmetodens nackdel är att man med godis spärrar dynamiken mellan hund och förare. Hunden arbetar inte för sin förare utan för en positiv förstärkning en godisbit eller en lek. Om den hunden upptäcker något mer intressant eller roligare, eller godare så kommer hunden inte att prestera det föraren önskar. Godis är ett utmärkt hjälpmedel att styra hunden i olika lägen. Likaså lek att förstärka samarbetet, glädjen. Att får göra något roligt som belöning.

 

Men det måste finnas något annat i botten mellan hund och förare. Jag vill kalla detta för uppfostran. Som innebär ett steg vidare efter valplådan och tiken. Uppfostran skall sätta de regler som råder mellan hund och förare/ägare. Den skall också klargöra vår inbördes rangordning. Grunden utgörs av ägaren uppträdande som skall präglas av lugn, självsäkerhet och beslutsamhet. Hunden skall lyda, någon förhandling är inte möjlig. Nej är ett nej! Skulle tiken förhandla om något med sina valpar. Vad händer med valpen den dag tiken säger ifrån – nu diar du inte mig längre på grund av att dina tänder m.m. gör mig illa – och valpen till äventyrs försöker få en snutt.

 

Du måste genom den grundläggande fostran få din hund att ta intryck av dig. Detta intryck innebär att hunden vill göra dig till viljes oavsett om du håller en kalvlever i handen eller en kong eller ingenting.

 

En väl befäst grundläggande lydnad utgör grunden för hundens fortsatta utbildning. Nu kan du lära 10poängsfinesser på gräsmattan.

 

Några menar att det har ju gått bra för NN utan denna kadaverdisciplin. Det kan ha sin orsak i två spår. NN ger så tydliga signaler till sin hund redan från valpstadiet så att det råder ingen tvekan vem som leder vem. Ett annat skäl kan vara att hunden är född som en typisk följare och har inga ambitioner att göra annat än vad den lite taffliga ledaren uppmanar den att göra.

 

Men det finns en annan typ av hund också som utrustats genom arv med egenskaper för att bli en framtida ledare. För den typen är det viktigt med en grundläggande uppfostran. Jag har försökt att motiver varför i flera kåserier nedan.

 

==========

 

 

Shaping ett hjälpmedel i tiden …..

 

Måhända kan jag lyckas att få någon klickerexpert att kommentera mitt kåseri angående shaping. Kanske rent av någon utvecklar synpunkterna ytterligare. Shapingen kommer från amerikanska utbildningslabb där inlärningspsykologen B.F. Skinner var verksam. Shaping går ut på att djuret strävar att repetera vad det gjorde när signalen utlöstes. Genom att betinga signalen på så sätt att den uppfattas positivt får man djuren att upprepa det beteende som utlöste signalen.

 

Denna positiva upplevelse betingas på motsvarande sätt som den ryske vetenskapsmannen Ivan Pavlov  som undersökte spottkörtlar och betingade reflexer. Han visade med försök att plinget från klockan fick spottkörtlarna att avsöndra saliv. Detta uppnåddes genom att man plingade samtidigt som hundarna fick en godbit. Godbiten satte igång salivproduktionen. Genom att upprepa godbitgivan i samband med plinget många gånger. Lyckades Palov få hundarna att enbart på plingsignal starta salivavsöndring. Hunden uppfattade plinget som en godbit.

 

Idag har plinget ersatts med visselsignal eller klickerljud. De grundläggande principerna är dock lika. Man börjar att betinga klickern med godis enligt principen – godis – klick, godis klick. Metodiken kan användas på två sätt det första och mindre vanligt som ”keepgoing-signal” dvs . Bra fortsätt så – Klickljudet ersätter godisbiten och känslan kan levereras till hunden utan att man är i närheten. Mer vanligt är att klickljudet innebär BRA, hämta godis/här kommer godis.

 

Hunden inklickad med godis metod klick – godis på väg.

I . Ex på övning – kontakt. ”Kommando – Fot”

a) Sätt hunden vid sidan. Snegla åt hunden vänta….. då hunden möter din blick, klicka-ge godis bit. Gör om från a) etc. Vänta låt hunden titta på dig längre och längre innan du klickar.

 

II Få hund att nosa på stickända (blompinne med liten flörtkula i ändan.

a) Utgångsläge fot, stick i höger hand efter benet. Vik fram pinnen med flörtkulan ca ½ meter framför hunden samtidigt som du ”Kommenderar – Stick”. Klicka+godis då hunden nosat på flörtkulan.. Gör om från a) Utveckla momentet så att hunden hela tiden håller ögonkontakt med dig intill du kommenderar Stick. Pinnen med flörtkulan upp sticks ner i marken ca 1 meter från hunden. Du hunden lämnar dig och nosar på flörtkulan – ”Klicka+godis då hunden nosat på flörtkulan.

 

Hunden skall själv söka sig till rätt beteende kom kvittas med klick-godis. Den kloke utvecklar i små steg så att nästa del blir naturlig för hunden. Fördelen med denna utbildningsmetod är att hunden aktiveras och blir delaktig. Dressörens roll är att bygga övningsserien och konsekvent kontrollera rätt beteende och kvitta detta med klickern.

Fördjupa dina kunskaper på www.klickerklok.se.

En utbildningsmetod som ger god precision och aktiv hundar.

 

=========

 

 

Distraherad av löpande tikar …..

 

Det vackra vädret fortsatte på årets tredje dag. Matte har varit mycket ”på” den senaste veckan. Nosig, vädrande fläckar på marken får stor uppmärksamhet vissa ned ett intensivt slickande. Rastrundan tar en evinnerlig tid då tidningen måste läsas mycket noggrant och stödanteckningar göras med kissmarkeringar. Ägare till hanhundar känner måhända igen sig. Några av områdets tikar löper.

 

Efter morgonens rastrunda beslutade jag att kontrollera ifall Matte hade förmågan att komma ihåg ”spårkoden” och plocka fyra föremål i ett två timmar samt ett 1,5 km långt ”hussespår”. Matte fick vara kvar hemma medan jag åkte till Vallshage, utedelen av det avvecklade skogsmuseet Silvanum. Jag lade spåret i den nedlagda ”parken” och det gick fram på varierande underlag, genom lingonris, mossa, gräsplättar, skogsstigar, grusgångar etc. Det tog mig ca 30 minuter att få ut det, det blev nog längre än jag tänkt. Jag träffade bara på två personer en äldre herre i hatt som gick och tittade på de olika växterna och en motionerande kvinna i medelåldern i tränings overall som sprang utmed en av stigarna. I detta område strövar många med och utan hundar. Det finns mycket att se trots den sedan flera år uteblivna vården. Skyltarna är dock kvar som anger vad olika träd heter och normalt växer. Störande dofter råder det med andra ord ingen brist på.

 

Målet med övning – kontrollera om Matte höll fast vid ”spårkoden” dvs. klarar spåret. När jag efter ett par timmar ägnat mig åt kontorsgöromål och ätit lunch, rastat Matte på hemmaplan stod jag med en selad hund på en grusgång 20 meter från det parallellgående spåret. Hur skulle detta gå? Jag bestämde mig för att vara helt passiv förutom att ta emot ev apporter samt röstbelöna ”hittet”. ….. ”Sök spår”, Matte gick rakt ut hittade spåret gick en meter åt fel håll vände började spåra, svansen vajade efter ca 35 m i spåret ruskade han på sig och fortsatte vidare i spåret. ”Koden” satt där. Nu gällde det.

 

Vidare passerade 1.a apporten med 5 meter (dj..ar). Han slog stopp vände tittade på mig och började snosa sig bakåt, tog tallbiten kom fram och lämnade den. Fick inget röstberöm för ”hittet” däremot ett ”bra” vid avlämnandet.

”Spår” .. spåret vidare vid skogsstigen slog det stopp, luktade på en fläck, slickade, snosade vidare i anslutning till svåret, luktade på ny fläck slickade intensivt, fnyste började åter i spåret och det bar vidare tvärvinkel ny grässtig och efter något hundratal meter stannade han vid apporten snosade på den vände blicken mot mig, jag tittade upp i grantopparna, matte tog apporten röstbelönade ”hittet” matte vände åter i fulla linlängden och avlämnade sitt fynd, ”bra”..

”Spår”… nu gick det vidare i varierande terräng med nosen lågt och vajande svans. Matte drog mig fram i spåret och jag höll krampaktigt i linändan. Efter ett tag öppnade terrängen upp sig i anslutning till en gräsyta med fasta bänkar. Matte blev mer splittrad i sin spårarbete, luktade än här en där, men han var dock rätt. Plötsligt slog han flera krullar och jag tvingades att släppa linan. Vad han nosade efter vete f-n. Efter ett tag gick det vidare i en bestämd riktning. Jag kommenderade ”stanna” gick efter grep tag i linan ”spår” och det gick vidare. Snart stannade han vid en gammal handske ”röstbelönade hittet” och den avlämnades ”bra”.

Nu återstod ca 500m till slutet. ”Spår” det gick vidare, med acceptabel spårarbete, några slick i backen blev det också på slutsträckan där han tappade en pinne. Sista 50 gick direkt i vinden mot slutapporten en1,5L  petflaska.

 

Efter både godis och lekbelöning med kamp om petflaskan så befriades Matte från spårselen. Jag tycker att hunden löste sitt spårarbete acceptabel. Han hade förmåga att bibehålla ”spårkoden”. Han var på för många turer vid sidan om spåret för att man skall vara helt nöjd. Jag ville inte ha några konflikter med hunden under spårarbetet utan ville se om han självständigt kunde lösa de problem som uppstod med anledning av alla störningar.

 

 Nyfikenheten och uthålligheten var det inget fel på tiden dryga 40 minuter var väl tilltagen. Orsaken slickandet och turerna utanför spåret. Ett spår med många störande dofter på ett varierat underlag. Jag är inte missnöjd. Matte bar petflaskan till bilen, med högburen svans och huvud. Ilastade och åkte hem.

 

============

 

 

Hej igen doglovers …..

 

Lukterna är ljuvliga, ibland måste man bara stanna och dra in ljuvligheterna. Du minns säkert tjuren Ferdinan under korkeken som luktade på blomman. Men inte luktar jag på blommor utan på andra ljuvligheter. Igår släpade husse ut mig i Vallshage. Det var meningen att jag skulle visa honom var en person gått genom den skogsbeklädda parken och plocka upp eventuellt tappade föremål. Det började skapligt men efter ett tag kände jag doften av ljuvligheterna igen.

 

Husse som kan vara en barsk typ, en 60+are på 100kg och nästa 190 i strumplästen, såg inte direkt nöjd ut när min nyfikenhet på var spåret skulle ta vägen minskade till förmån för ljuvligheterna. Man kunde ju stöta på en vacker pudelfröken som var på rätt humör.

 

På våran gata bor en bastard som en dag frågade mig hur husse behandlar mig. Han fullföljde den stränga linje som min morsa Norpatorps Kaxa körde. När jag flyttade till Hagaström i Gävle efter en kort mellanlandning i Valbo väntade han inte med att visa vilka regler som skulle gälla hemma hos oss. Det blev klart och bestämt från början. En trygg gubbe som lade sig på en luftmadrass på köksgolvet de två första veckorna. Det var bra för att jag fick ligga bredvid honom. Och så fort jag blev orolig och behövde göra ”lilla eller stora” föste han ut mig via alten på gräsmattan.

 

Nej redan från första stund i Hagaström fick jag lära mig vad som gällde, tydliga gränser vad jag fick och inte fick. Tänk att det finns hussar och mattar som tror att frihet smek och kel ger tillgivna hundar. Vem gillar en fåne som bara fjäskar för en? Man blir ju bara tvungen att ta initiativ till allt. Och morrar man till så drar dom sig undan. Undrar om matte eller husse ger mig stöd om det kommer en annan hund och morrar? De verkar både vara rädda och inte veta vad de vill!

 

Tacka vet jag fyrkantiga gubben, han har tydliga regler, är viljestark och beslutsam. Han verkar vara en säker en bäst man lyder, jag har det bra. Jag märker tydligt att gubben blir glad när jag lyder. Jag får till och med göra många roliga saker som leta saker och nosa i spår. Det är spännande att se vart de tar vägen. Jag är en nyfiken en. Jag får vara med husse nästa hela dagarna. Han säger att han är en statligfriherre undrar vad det är han har gröna kläder i garderoben som han inte använder längre.

 

 Jag är glad att husse inte behandlar mig som en baby, jag är ju en hund. Jag är tacksam att husse något så när fortsatte som samma linje som min mamma Kaxa. Oj ….. vilket snurr … Va, husse väser ”Spår” han ser lite ilsken ut och tittar upp i träden. De ljuvlig dofterna fick mig att börja fundera hur jag har det, där går spåret få se vart det tar vägen, oj har ligger en barnhandske, bäst att ge den till husse. Han verkade nöjd titta på mig och sa ”bra”, jag brukar fortsätta ..husse viskar ”spår” jag kör vidare  oj, vad mycket olika dofter, flera verkar ha gått här. Ops bekanta Petflaskan. Husse är jätteglad. F-n att han ska dunka en så hårt.

 

Matte

 

==========

 

 

Ett återbesök på brukshundklubben …..

 

Jag blir lika besviken varje gång, man möter alltför många hundar som behandlats felaktigt med tanke på de behov som hunden har. Alla tillgodosågs under valptidens första veckor av tiken men som helt nonchalerades då valpen kom till sitt nya hem. Valparna behandlas som människo barn. Unga kvinnor följer sina modersinstikter och behandlar hunden som den vore deras baby och det mesta blir med hänsyn till hundens behov helt fel.

 

Hur kommer det sig att kloka förnuftiga utbildade människor fattat denna ståndpunkt? Jo de glömmer att hundar är djur och inte människor.  Många hundägare man möter blir förvånade när de får höra att hundarna inte behöver kärlek och medkänsla för att leva balanserade och friska. Djurens behov sattes långt tidigare än när människan kom in i bilden. Det flockdjur behöver är en lugn, trygg flockledare, inga söta klädtrasor eller konstant tillgivenhet.

 

Eftersom de flesta hundarna föds att vara vanliga flockmedlemmar inte ledare vilket innebär att de söker en trygg, stabil, självsäker ledare som kan erbjuda hunden en trygg livsmiljö. Tyvärr har många ägare tänkt sig en annan ordning för hunden. De behandlar den som barn eller en annan mänsklig familjemedlem.

 

När vi möter en otrygg skygg hund så ser vi orsakerna till detta på liknande sätt som om en människa vore drabbad. Därför börjar vi tycka synd om och trösta den osäkre hunden. Åtgärder som den uppfattar som belöning och därmed förstärker vi hundens otrygga och skygga beteende. En flockledare skulle aldrig uppmuntra ett osäkert beteende. (Orsaken är uppenbar när man studerar detta utifrån, vår beteende utvecklar ett beteende så att hundarna på sikt blir farliga för omgivningen).

 

Hundarna hos oss människor får ett hem, får god tillgång till mat och överöses med kärlek. Ändå utvecklar dessa hundar problem beteenden. De behöver varken arbeta för vatten eller mat. Dessa hundar längtar framför allt efter en flockledare som kan låta dom känna balans och kontakt. Den största välgärning du kan göra din hund är att ändra ditt förhållningssätt. Låt din hund vara hund och bli hundens lugna, beslutsamma ledare. Tillgodose hundens behov före dina egna. Tag på dig den ledarroll för hunden som får den att utvecklas till en lugn undergiven flockmedlem som naturen en gång tänkt att hunden skall vara.

 

PS. Nej inga fler besök på brukshundklubben, jag tycker att man har en del att fundera kring. DS.

 

===========

 

 

……., det är jag igen…

 

Jag har sett att husse utvecklat lite tankar angående ledarhunden i grupp. Jag antar att flera av er hundägare inte har några problem med oss. Då är allt frid och fröjd. Jag har på nära håll sett en av de mer framgångsrika tävlande, hon skulle aldrig erkänna att hon är dominant mot hunden, däremot att hon är lugn och beslutsam. Men jag känner igen dominanta flockledare och en sådan är hon.

 

Jag, husse och matte för iväg på trettondagsaftonens morgon från Gävle med husbilen för att hitta kung Bore. Vi for norrut och passerade Bollnäs, Ljusdal, Älvros, Sveg där man började känna doften av honom, Funäsdalen för att slå ner bopålarna för dagen i Ramundberget. Här fanns Bore och snön. Alla backar igång med 35 cm natursnö och minus åtta grader. Va härligt att få busa runt i snön.

 

Nästa dag besökte vi Funäsdalen, Hamra, Fjällnäs och norska gränsen. Åter Funäsdalen till Tännäs som verkade ha gått idé. Vi åkte därför söder ut över skogsfjällen till Idre. Vitt på marken inte mer. Övernattade på CC på Idre Fjäll. Åkte på söndagen söder ut över Älvdalen, Mora, Falun till Gävle. 99 mil på tre dagar. Jag fick bara sova i husbilen. OK, men roligare med andra aktiviteter nosarbete som exempel.

 

Det var skönt med en avkopplande helg utan aktiviteter. Känner jag min husse rätt, väntar nya övningar i morgon. Den dagen den sorgen.

 

Matte

 

============

 

 

Vad är avel ……

 

Jag menar att det är skillnad på uppfödning och avel oavsett vilket djurslag vi talar om. Skillnaden ligger enligt min mening i den noggrannhet som uppnås vad gäller utvärdering och uppföljning av avelsdjur och avkomma. Den noggrannhet i kombination med kunskaper och erfarenheter vad gäller den egna rasens standard och arvsgångens principer är grundläggande förutsättningar för att åstadkomma ett tillfredställande avelsarbete.

 

Min målbild vad gäller utvärdering och uppföljning ser ut på följande sätt.

Jag önskar att hundar testas enligt följande. Hundarna testas vid 14-15 månaders ålder. Testen utförs på samtliga hundar i kullen UTAN närvaro av ägaren. Detta för att undvika husse/matte-stöd. När alla hundar i kullen testats utvecklas ett kullvärde som utgör en viktig grund för avelsbedömning av valpkullen.

 

Jag ser sex principiella testsegment enligt nedan.

 

Grupp 1 – Anslagstest (enligt MT)

- Dådkraft 

- Skärpa 

- Försvarslust 

- Kamplust 

- Nervkonstituion 

- Temperament 

- Hårdhet 

- Tillgänglighet

= Uträknat delvärde grp 1.

 

Grupp 2 – Miljö prov

- Fält/skog

- Byggnad

- Höjder

- Folksamling

- Eldgivning

= Uträknat delvärde grp 2.

 

Grupp 3 Anlagsgrupp

- Förighet (samarbetsförmåga) 

- Hörselskärpa och ljuduppmärksamhet 

- Luktskärpa och luktuppmärksamhet

- Uthållighet i arbete

= Uträknat delvärde grp 3.

 

Grupp 4 – Dressyrbarhet

- Hundens förmåga att ta emot dressyr

= Uträknat delvärde grp 4

 

Grupp 5 – Exteriör bedömning

Enligt rasstandard

= Uträknat delvärde grp 5

 

Grupp 6 – Fysisk vitalitet mm.

Frisk och tålig utan sjukdagar.

= Uträknat delvärde grp 6

 

Grupp 7 – Sammanfattning enskild hund

Summering av delprodukterna  ger slutvärde för enskild hund.

 

Grupp 8 – Kullvärde är lika med medelvärdet från kullens samtliga valpar.

Kullvärdet kopplas därefter till tik och hane för att utvärdera dessa som avelsdjur.

 

Hane bör ge tre kullar för att därefter stå i ”karantän” i väntan på utvärdering av de tre testkullarna. Godkänd hane för avel bör sätta spår i max 300 valpar. Därefter få avelsförbud. Detta för att förhindra för stort inflytande på rasen.

 

Tik bör ge en provkull för att därefter på motsvarande sätt stå i karantän i avvaktan på utvärdering av testkull. Godkänd tik för avel bör därefter utnyttjas för tre kullar.

 

Jag antar att svårigheterna ligger i att få samtliga valpköpare att ställa upp med valpen i detta program. Det medför kostnader för alla inblandade. En annan svårighet är hur man skall få öppenhet och ärligt underlag. Varje uppfödare riskerar för eller senare ett bakslag som får stora konsekvenser.

 

Frågan är vad olika hundraser behöver för avelsprogram för att aveln skall förbättras.

Huvudmålet är väl att alla valpar som föds skall vara friska och kunna leva ett gott liv?

 

==========

 

 

Hur prioriterar uppfödare …..

 

Att köpa valp är en något osäker uppgift för att slippa ”grisen i säcken”. Man vill att valpen skall:

- vara frisk och leva ett långt bekymmersfritt liv,

- vara mentalt sund,

- vara arbetsduglig och passa för avsett ändamål,

- följa rasens exteriörstandard.

 

Kan man göra avkall på några av dessa önskemål? Ja för en sällskapshund där ägaren saknar utställningsambitioner har inte de två sista punktsatserna någon avgörande betydelse. Redan nu tycker jag att man kan slå fast att de två första önskemålen är grundläggande för alla hundar. Med andra ord är en frisk kropp med en sund själ ett baskrav i alla sammanhang.

 

För en tjänstehund kvittar utseendet så länge det inte begränsar funktion och rörlighet. Därmed är för min del prioritetsordningen klar.

 

Ett – frisk

Två – god mentalitet

Tre – arbetsduglig

Fyra – exteriör.

 

Inte tror jag att denna prioritering vållar någon stormig debatt heller. Eller ….

Är det inte snarare så att de flesta tycker allt är lika viktigt och därmed blandar man friskt i tron att en frisk individ skall kompensera en lite ”små sjuk”. En idog arbetare kompensera en lite ”små lat” etc.? Där med har man inte prioriterat utan låtit slumpen avgöra. Det kan lika väl bli så att den små sjuke och late att överväga och då får vi valpar som vi inte vill ha.

 

Jag önskar tydligare konsekvenser och ställningstaganden. Man bör se urval inte enbart från individ utan också närstående syskon och övrig släkt!

- Inga sjuka avelsdjur.

- Bara avelsdjur med dokumenterat god mentalitet.

För de raser som är utvecklade för olika former av arbete bara djur som uppvisat arbetsförmåga. Den exteriöra delen kräver ingen uppmärksamhet då den är stor nog redan idag.

 

Detta kåseri är lite att peta på en redan upplåst dörr med tanke på det arbete som SKK och SBK redan påbörjat. Vi har fått både hunddata och avelsdata som du kan hitta på SKK’s hemsida. Olika rasklubbar har också börjat samla och redovisa ”hälsodata”.

 

God tur i ditt sökande valpspekulant.

 

Åter Stens Blogg