Vecka 702

 

 Dags att åter uppta aktiveringen efter trettonhelgen …..

 

Vädret var lite gråkulet idag då vi lämnade Hagaström för att Matte skulle kunna få springa lös och rasta av sig en halvtimme innan arbetsskynket åkte på. Dagen första pass bestod av uppletande i ruta 50x50 5 föremål (en pipleksak, två handskar en pinne och en stickad grytlapp). Resultat OK allt inne på ett par tre minuter.

 

Efter lunch var det åter dags för en och en halv km hussespår dryga timmen med fyra apporter samt slut, pinnar och petflaskan. Spåret gick mellan travbanan och Läkerol arena. Ingen jungfrulig terräng precis det verkade som besökarna på travbanan och arenan gjort både stora och lilla. Resultat OK spårandet fokuserat alla dofter till trots. Alla apporter inhämtade samt en extra handske som låg vid sidan av spåret.

 

I morgon får det nog bli en belöningsdag med favvosysselsättningen kamp med stora snörbollen(skyddsärmen).

 

Avslutade kvällen med att titta på Cesar Millan i TV4+ tre avsnitt behandlades. Det första att sammanföra två tikar varav den ena var rabiat aggressiv. Det andra en aktiv hund som fick utlopp för sin energi genom att bita sönder saker samt i ivrigt vara hyperaktiv inne. Det tredje att sammanföra tre hundar i CM’s flock för hittehundar.

 

Ibland kan man fråga sig får ändamålet helga medlen. Uttryckt på annat sätt kan man tillgripa vilka metoder som helst för att rädda en hund från avlivning? Jag får ibland en känsla av att CM förberett hundarna innan kameran går. Den första hunden visade sig vara rabiat aggressiv och jag är tveksam att CM väsande och småknyckande räcker att ”ta ner den tiken”. Jag tyckte mig se något som liknar ett elhalsband på den ljusa tiken vissa stunder(är dock lite osäker).

 

Jag låter därför frågan vara öppen – kan ändamålet helga medlen?

 

===========

 

 

Spindlar och annat otyg i nätet …..

 

Nätet med alla forum har gett möjligheter att utbyta åsikter om det mesta. Vi diskuterar hundar; beteenden, avel och utbildning. Jag är lite osäker om, vi alla gångar talar om samma sak, missförstånd orsakar ibland upprivande diskussioner. Det är från den utgångspunkten värdefullt, om din och min bild av det vi ser, närmar sig varandra så långt det går, att vi får ökad samsyn.

 

Det är dock inte bara det vi ser, som bidrar till osäkerhet utan också vårt språkbruk. Jag tänker då inte i första hand på svenskan utan mer på vår förkärlek för facktermer som hämtas från olika kulturer. Vi talar dessutom om en sak medan vi ser en annan som exempel rädslor som är en känsla medans det vi ser är reaktioner av rädslan.

 

Samtalen och åsiktsutbyten är värdefulla då vi därmed utbyter erfarenheter men också i så måtto att vi minskar missförstånden. När vi arbetar med hundar är det angeläget att vi förbättrar (med fokus på egen och hundens utgångspunkt):

- vår förmåga att observera och att sätta ord på det vi ser,

- vår timing samt förmågan att fatta snabba beslut,

- utbildningsmetoder och tekniskt stöd,

- belönings och korrigeringstekniker

. vet jag vad jag belönar/korrigerar (känslan eller reaktionen)?

. belönar/korrigerar jag rätt, med tanke på metod och timing?

. vad belönar/korrigerar jag, beteende eller situation?

 

Vilken betydelse har vår egen personlighet och förhållningssätt till hunden för resultaten?

 

==========

 

 

Stämning av Cesar Millan i LA - US

Los Angeles – En TV producent stämde hundtränaren Cesar Millan stjärnan I TV’s “Hund prataren” för att ha orsakat hans retriver skador på Millan’s träningsanläggning efter att ha chockats med ett halsband och tvingats springa i en löpmaskin(treadmill).

I stämningsansökan som inlämnades under torsdagen av TV programmet 8 Enkla Regler’s producent Flody Suarez berättade Suarez att han tagit femårige Gator till hund psykologiska centret för att bota hundens rädsla för andra hundar och främmande människor.

Suarez berättade att några timmar efter han lämnat hunden ringde en anställd och berättade för honom att hunden körts till veterinären. Suarez upptäckte senare att hunden blödde från mun och nos i ett syretält flämtade efter andan och med flera revor på sina bakbens innerlår enligt stämningsansökan.

==========

 

 

Hundens väsen -  skärpan .

 

Vid test av hundar kan man tala om syn-skärpa, lukt-skärpa, hörsel-skärpa dvs när hunden börjar reagera och vid SBK mentaltest talar man om skärpa = aggressivitet.

De olika skärporna skulle med andra ord kunna vara ett mått på då hunden börjar se ett föremål med tanke på storlek och avstånd, känna lukten och kan höra visst ljud.

 

”Mentalbibeln” i mitt sinne, HundInstruktion för Armën 1970 Lämplighetstest anger - Skärpa är den väsensegenskap som gör att en hund reagerar med aggressivitet då den känner sig hotad. Skärpeyttringarna ingår i hundens egen hotattityd och kan väl närmast sägas vara en varning riktad mot den eller det som hotar. …… Hundar kan visa skärpeattityd mot andra hundar …. Vid testning är det angeläget att endast skärpeattityd mot människor värderas.

Vid bedömning skall inte enbart retningströskelns höjd (då skärpan uttrycks) utan också intensiteten värderas. Det är av stor vikt att man värderar med vilken lätthet som laddningen/väsenegenskapen lämnar hundens sinne eller eventuellt kvarstående!

 

Den ”aggressiva skärpan” är den egenskap som klargör med vilken tyngd och kraft som hunden kommer att angripa/försvara sig.

 

Nu är det inte så enkelt att man enbart kan betrakta skärpan. Utan flera av hundens väsensegenskaper balanserar varandra.  En modig hund visar inte vad han har på grund av att den inte känner sig hotat i ett första skede. Med tanke på att en orädd hund inte har någon anledning att öka avståendet till personen genom ett aggressivt påslag i sinnet. Frågan uppstår då om skarpa hundar i grund och botten är fegisar?

 

Jag tror inte att Cesar Millan kan bota en aggressiv hund genom några snabba fix även om det sker med hjälp av elchock. En rabiat aggressiv tik behandlades med några ”psst” och ryck i nära huvudet apterad ”kräksnara” i veckans program. På kort sikt kan effekter kvarstå för att efter ett tag återkomma. Jag har svårt att inse att en rädsla som utlöser ett aggressivt beteende kan släckas ut av en annan rädsla för en ny elchock.

 

PS. Nu väntar Vallshage. DS.

 

===========

 

 

Schäferhund med tjänsteprofil …..

 

Uppfödare kan sannolikt välja två vägar vad gäller tjänstehundsavel den ena slumpmässig den andra mer målinriktad. Alla kennlar får av och an valpar som blir lite för mycket för ägaren och som hamnar hos polisen eller motsvarande. Det finns en handfull uppfödare som mer metodiskt tar fram tjänstehundsämnen. Som exempel hade Kustmarken och Hasseman fler än 10 st polishundar i tjänst enligt i statistiken 05/06

 

Det är naturligt, att de som är intresserade av kraftfulla hundar är lite nyfikna på hur det går till bland de framgångsrika uppfödarna i gamet. Visar det sig dessutom att en företrädare, OBS ej någon av ovanstående, anordnar läger med tysk tränare som använder i Sverige icke tillåtna dressyrmetoder får man räkna med att nyfikenheten och granskningen blir än intensivare.

 

Att vara uppfödare verkar innebära att man lägger mycket av sin energi och sitt liv i verksamheten, ett engagemang som också gör att man blir sårbar. En orsak att turbulensen är stor, åsikter blir svarta eller vita med få nyanser. Det verkar bildas olika klaner med uppfödare och hundförare. Det råder dock ingen tvekan om att dugligheten är stor inom dessa grupper. Personligen hyser jag viss tveksamhet till de inblandades samarbetsförmåga.

 

Vad är det då för åsikter som styr uppfödningen och därmed de hundar man vill se i framtiden? Genom att surfa runt på olika hemsidor tonar följande ostrukturerade åsikter fram:

- Vi har aldrig gjort någon hemlighet av, att vi företrädesvis avlar med erkänt dugliga tjänstehundar eller hundar med tunga meriter i skydds.

- Med tjänstehundar menar vi stamhundar vid försvaret, godkända ”rejäla” polishundar och väl fungerande väktarhundar.

- Vi som föder upp tjänstehundar anser faktiskt att vi gör en stor samhällsinsats genom att ta fram lämpliga hundar till framför allt polis och bevakningsföretag.

- En av anledningarna till resultaten är att vi går vår egen väg genom att företrädesvis använda bra tjänstehundar.

- De svenska s.k. ”fullcertade” skyddshundar i avel måste visa de fungerar i verkligheten.

- Svagheten med tävlingshundar är att mycket tillrättalagts av skickliga tävlande och deras figuranter.

- Det är en sak att utföra standardiserade moment på en grön gräsmatta och en helt annan att fungera i verkligheten.

- Det var bättre förr. Bruksmomenten hade en bättre verklighetsförankring, rapportsträckan såg ut som ett smärre krig och på spåret fanns realistiska pinnar. På modproven försökte figuranten med hugg och slag skrämma hunden. På fasttagandet och bevakningen försökte figuranten verkligen undkomma hunden.

- Skillnaden då och nu var att både hundar och förare var tvingade att klara verklighetsbaserade moment.

- Att finna en hund som ägaren valt att återlämna … då nästan samtliga av våra bästa polis och väktarhundar är återlämnings eller omplaceringshundar

 

Med tanke på mål och medel med tjänstehundsavel undrar jag om uppfödare och nyttjare har samma uppfattning då den statliga utredarens anger tveksamheter till våra kennlars förmåga att tillgodose samhällets behov av tjänstehundar.  Den statliga tjänstehundsutredningen föreslår:

 

” Staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. Regeringen skall skapa en organisation, här benämnd Huvudmannen, att ansvara för produktionen av tjänstehundsämnen. Här kan fyra olika organisationslösningar övervägas: en stiftelse, ett statligt bolag, en ny myndighet respektive ett inordnande i en befintlig myndighet …..”

 

PS. Regeringsbeslut i ärendet bereds för närvarande. DS

 

===========

 

 

Mentaltest för vem …..

 

Från och med 2007-01-01 har vi ett nytt system för att mentaltesta våra hundar den obligatoriska Mentalbeskrivningen för att få deltaga i SBK’s verksamhet samt den reviderade Mentaltesten som utgör en dal av Korningen. De nya bestämmelserna anger att det är endast de raser som SBK har ansvar för som får tillträde till det nya MT.

 

Förändringarna

a) Protokoll

b) Poängberäkning

c) Vissa moment

 

Momentpoäng 1-5; Maxpoäng 600; Godkänd 300(?)

Gamla moment som utgår

 

Nya som tillkommer

- gripa 40m från föraren

- försök att få fram lilla bytet som försvinner

 

Mentaltesternas tillförlitlighet kan alltid diskuteras med hänsyn till många banor i varierande terräng med omgivande vilt-bild. Samt den uppsjö mentaldomare och övriga funktionärer av varierande …

 

Vår tidigare svenska Korning, samt forna tiders karaktärsprov, var framför allt den civila kontrollen av brukshundarnas mentalitet.  Karaktärsprovet, samt även ett förenklat bevakningsprov med ljud och vindmarkering, utfördes på uppdrag av försvaret.

 

Korningen heter egentligen avelskorning och innefattade både mentalprov och exteriörbedömning.  Mentaldelen var fram till 1980 en ganska exakt kopia av den L-test som användes av försvaret och polisen.

 

De ingående momenten utvecklades på dåvarande Armens Hundskola i Sollefteå och anvisningarna för genomförandet fanns i boken HUND I, i hundkretsar kallad ”Gula boken” . Ännu i dag är denna bok bibeln för hundpolisen i Norge och Sverige

 

Norska polisen har samma L-test som vi i Sverige och man lägger också vikt vid samma saker. Möjligen har man i Norge aningen större krav på dådkraft, men å andra sidan har man mindre krav på hyggligt aggressionspaket. I övrigt lägges samma vikt vid att hundarna inte är miljökänsliga, att de har goda spår och sökegenskaper, samt givetvis bra skyddsanlag och hygglig förighet. Det som kan skilja lite på färdig hund är att Norska polisens hundar inte används som s.k. kombihundar (patrull-narkotika-vapen etc.) i samma utsträckning som i Sverige

 

Danska L-testen är i stort sett lika den svenska. Man delar upp den i fem olika grupper, där varje grupp kan innehålla en eller flera saker. Totalt bedöms 14 stycken anlag efter en gradering från 1 till 5 där siffran 5 alltid är bäst

 

I första gruppen testas sociala egenskaper som,

 A=kontaktvillighet, B=leklust och C=nyfikenhet.

I nästa grupp kollar man D=jaktlust.

Följande grupp innehåller rädsleeffekter och aggressioner genom koll av

E=överaskning, F=ljudkänslighet, G=skärpa och H=försvarslust.

Liksom i Sverige har förmågan att tåla skott fått en egen grupp, dvs. I=skottfasthet.

Sedan följer  gruppen för dådkraft, nerver, hårdhet och temperament.

Dessa indelas i  J=flykter, K=konflikter, L=koncentration, M=avreaktioner och N=aktivitet dvs. förmåga att engagera sig och visa handlingskraft.

 

Den vakna iakttagaren finner snabbt att danskarna inte har med begreppet kamplust. Kanske ligger det under B=leklust (lysten til at engagere sig og samarbejde i leg) och D=jaktlust (Lysten til at jage og fange flygtende bytte).

 

På en skala från 1 till 5 (eller som vi har haft i korning och L-test från -3 till +3) där bäst utförande alltid är högst på skalan, dvs siffran 5 (eller +3), näst bäst är siffra 4 (eller +2) o.s.v. är begriplig för alla. Det kan man tyvärr inte säga om vår MH-skala där t.o.m. de mest invigda måste kolla i lathunden efter vad siffran i värdeskalan står för eftersom vilken siffra som helst kan vara bäst.

 

==========

 

 

Etologi & dressyrlära med många utövare …..

 

Hur är läget i Sverige? Var finns den samlade kompetensen? Hur sker kvalitetssäkring av kunskaper och färdigheter? Det finns många frågor som man kan formulera där svaren varierar med den man frågar. Radioprogrammet djurliv tog i slutet av förra året upp mögelhundar. Några deltagare i mögelhundskurs påstod att hundarna inte lärde sig det utbildningsarrangören lovat. Höga kurskostnader och inget resultat enligt deltagarna.

 

Idag finns en mängd arrangörer av hundutbildning med utbildningspolicy hämtade från olika ideologier. Vem håller ett vakande öga på verksamheten så att inte godtrogna hundägare blir lurade. Från att ha varit en relativt liten verksamhet där SKK och SBK svarat för huvuddelen, har det ökade antal hundar (idag ca 1 miljon) i landet medfört ökade behov av utbildningsinsatser från kunniga instruktörer.

 

Jag menar att det finns ett klart behov av ett hundutbildningssystem som säkerställer god kvalité på de kunskaper som förmedlas. Utöver SKK och SBK har f.d. majoren Lennart Wetterholm som tjänstgjort som chef för Försvarsmaktens hunddetalj och Lars Fält fil.lic. i zoologi med inriktning etologi, startat HundCampus. Exempel på utbildning enligt nedan.

 

Etologi hund - Grund – HundCampus.

Nio helger, en i månaden. Huvudlärare Lars Fält

 

1. Etologi 1; härstamning, varg – hund, historia raser, kommunikation med signaltolkning

2. Etologi 2; (beteendeanalys), beskriva beteenden, observationsteknik, filmstudier,

observera – beskriva – sammanställa – tolka

3. Etologi 3; hundens sinnen, retningskunskap, aktiveringsnivåer, motivationsmodeller

4. Etologi 4; Rädsla – miljö, social, aggression, problemhundar, fysiologiska orsaker

5. Etologi 5; mentala egenskaper, mentalprov, anlagsprov, funktionsprov, MH data

6. Etologi 6; valputveckling hos uppfödaren, tikens och flockens betydelse, valphantering, valpen i nya hemmet

7. Etologi 7 & 8; inlärningsteorier, minne och infobehov, medvetande, kognitiva nivåer, motivation, olika skolor, timing, problemlösning

9. Etologi 9; studiebesök, prov eller träning av specialister t.ex fågel eller vallhundar, analys av signaler under arbetet, filmning av beteenden, avslutande diskussioner

 

 

Policy för Beteendeanalytikern

Omfattning; A. Koncept campus; B. Utbildning; C. Problem; D. Relation; E. Arbetsmetod

 

A. Koncept campus; Campus alfa databas, fortlöpande vidareutbildning, samarbete mellan analytiker, hundkunskapsgruppen

B. Utbildning; etologi, teoretisk & praktisk problemlösning, spår, specialsök, klicker(chicken camp), inlärnings psykologi.

C. Problem; drar i koppel, separations problem, hanterings problem, tränings och tävlingsproblem.

D. Relation; aktivering tillsammans hund & förare, hund, förare och familj, leka med hunden, harmoniskt ledarskap

E. Arbetsmetod; individanpassade analyser, hjälp till självhjälp, långsiktiga lösningar, samarbete hund förare, trygghet mellan hund förare

 

 

Hundanalytiker - Analys_HC

Omfattning; Problemet, Intervjun, Enkäten, Testet, Analysen, Utbildningsplanen, Presentationen, Terapin.

 

I. Vad är problemet: drar i koppel, skäller vid dörren, hantering, jagar vilt, aggressiv, rädsla, kan inte vara ensam?

II. Intervju; grundlig intervju om hundens, förarens och familjens vardag och problem.

III. Enkät; frågeformulär om hur olika situationer fungerar i hundens vardag.

IV. Test; studerar ekipaget i olika testsituationer bl.a. slädprov möten med person och lek.

V. Analys; vilket är problemet, bakomliggande orsaker, hundägarens bild – analytikerns bild, vad fungerar bra, tendenser och kvalitéer hus hunden.

VI. Utbildningsplan; ett individanpassat förslag på hur problemet skall lösas, hur många träningstillfällen kommer att behövas, tillvägagångssätt och den tänkta stegringsföljden.

VII. Presentation; presentation av plan och upplägg, hundägarna får besluta om de anser att det är en bra utbildningsplan som de förstår och kan följa

VIII. Terapi; hur arbetar vi, inga standardlösningar, individanpassad terapi efter ägare och hund.

 

Anm. Mer info www.hundcampus.se

 

Kunskaper och färdigheter ger förståelse  =  Duglighet!

 

=========

 

 

Hundportalerna ökar …..

 

Dagstidningarna har visat vägen när de öppnat Internettidning som ett komplement till den vanliga papperstidningen. På så sätt lyckas man tillgodose det ökade informationsbehovet samtidigt som man får möjlighet att etablera en dialog med sina läsare. Man kan göra snabba läsarundersökningar, låta läsarna diskutera på olika forum. Båda metoderna ger tidningsredaktionerna en uppfattning var läsarna står i olika frågor.

 

Att intenet medverkat till ett snabbt flöde av information i både formella och informella kanaler som exempel via olika bloggar. Inom den sektor som intresserar oss hundfolk verkar det som Canis kommit längst med både tidning och internetsajt. Denna utveckling kommer också att förändra våra traditionella organisationers sätt att arbeta då de måste anpassa sitt sätt att arbeta. Nu skapas opinioner snabbt vilka kommer att utöva ett tryck på ansvariga.

 

Alla pappersmagasin med självaktning kommer att komplettera sin tidning med en nätdito. Information blir alltmer en färskvara, utvecklingen går snabbare. Även olika hundportaler blir fler och nättjänsterna ökar. Utvecklingen innebär inte bara ökade valmöjligheter och att spridning av kunskaper ökar. Det blir betydligt svårare att skilja agnar från vetet. Vad är rena felaktigheter och fria fantasier?

 

Det var bättre förr! Eller ………..

 

=========

 

 

Träning med den stora snörbollen …..

 

Igår torsdag barmark och några plusgrader, före lunch körde vi uppletande efter att Matte rastats på hemväg lade jag ett spår med fem apporter (två handskar och två pinnar) samt det vanliga petflaskeslutet. Det blev knappa 2 km långt i bitvis mycket svår terräng i Gavleåns träskmark mellan Vallshage och Gävle sjukhus.

 

Hem och lunchade, återvände till spårträsket efter två timmar. Konstaterade att många gått i upptagsrutan. Det har nu blivit så många hussespår så jag antog att Matte blivit Id-spårare. Han vet vad som gäller när selen åker på och jag pekar ut i skogen ”sök spåret och spåra/apport”. Matte gick ut och fäste vid något och började spåra. Jag fick kvitto på att mitt antagande var rätt när hunden svängde tvärt höger och fortsatte ner i slänten mot sumpmarken i anslutning till Gavleån. Han följde mitt spår. Hur skall detta gå när vi kommer till vårens tävlingar. Den dagen den sorgen. Matte plockade alla apporterna inkl Petflaskan, spårtid 30 minuter.

 

 

Idag minus två grader och ett par cm frusen snö på gräset. Vad har hänt under natten. Aktiviteterna i anslutning till Mattes rastning vid lunchen, lek med stora snörbollen (skyddsärmen). Övningsmål – bevakning/pass på(bita – släppa) och fasttagande/revir(springa – stoppa/bita – släppa.  Tänk att Matte tycker att kamp är så roligt. Roligt med en duktig arbetsvillig hund.

 

Väl hemma vid datorn började jag fundera på vad några framfört till mig. ”Starta en egen hemsida”. Jag har haft en tidigare före milenieskiftet som handlade om riskanalys och ”blåljus-myndigheterna” och deras samordning i samband med större olyckor. Laddade på nytt FrontPage i burken och började snickra så smått. Få se om det blir någon hemsida med hund och hundutbildning.

 

=========

 

 

Många bloggar och forum är det ….

 

Det finns många platser där vi kan utbyta åsikter om hundar, hundraser och utbildning. Aktörerna är en mycket brokig skala, unga och gamla, kunniga och okunniga. Det finns alltid åsikter som kan lugna eller reta den läsande. Oavsett varför man simmar runt liggandes på surfbrädan så får man en god uppfattning vad som rör sig i folksjälen.

 

Jag har tappat lite intresse för diskussioner på olika forum på grund av ständigt återkommande frågor, frågeställare som blir irriterade för att de inte får de svar man väntat sig. Den irritation som uppstår när hundägaren får klart för sig när svarande klargör att det sällan är fel på hunden utan felet börjar och accelererar med ägarens åtgärder.

 

Att skuldbelägga hundar för deras trista beteende är måhända ett sätt för ägaren att försöka rädda ansiktet men föga framgångsrikt. Att godtrogna valpköpare blir ägare till för mycket hund som de inte förmår hantera förekommer. Ett sätt att undvika detta är att noga tänka sig för innan man anskaffar sin hund. Man skall alltid fråga sig har jag tid, kommer mitt intresse att räcka till för ett tioårigt hundliv med alla skyldigheter hundägande kommer att innebära. Är detta rätt ras för mig.

 

Genom åren har jag på nätet läst och entusiastiska hundspekulanter som berättat hur man skall uppfostra sin och andras hundar. Snart nog gör valpen entré och det dröjer inte länge förrän samma nick ställer samma frågor på olika forum. ”Valpen morrar åt mig – vad skall jag göra”, ”hjälp – hunden biter sönder våra möbler”, ”Grannarna klagar på att hunden ylar och skäller på dagarna – vad skall jag göra?”  Jag vet inte om du känner igen bilden? Men i rättvisans namn skall framhållas att huvuddelen av de nya hundägarna klarar sina hundar på ett bra sätt. Man har förberett sig noga och håller efter valpköpet god kontakt med sin hunds uppfödare. De råd man kan ge till de tidigare med problem är att göra som de senare gjort och gör.

 

Att bli medlem i någon hundklubb är också ett bra sätt för att komma kontakt med hundkunniga kamrater där man tillsammans tränar och löser eventuella problem. Många ungdomar har på så sätt utvecklat ett strålande hundkunnande tillsammans med sina hundar.

 

Ett alltid lika aktuellt ämne på olika forum är utställningar och deras effekt på olika raser. Men detta får bli en senare fråga.

 

==========

 

 

Den 13 hade Knut namnsdag …..

 

Tjugondagknut dansades julen ut, samtidigt som snön kom till Gävle. Med snön på marken måste också spårträningen förändras. Det måste finnas flera spår i snön så att inte hunden förlitar sig på synen. Hundarna har en stor anpassningsförmåga och utnyttjar det sinne som enklast leder dem till målet.

 

Med tanke på vad en kvinna anförde efter ett tidigare kåseri så finns det skäl att påpeka att man bör skilja på en allmänt ödmjuk inställning och en bristande självsäkerhet. Gentemot andra människor är ödmjukheten en dygd, tyvärr inte min egen bästa gren. Men i kontakt med våra hundar är ödmjukhet ett svaghetstecken som gör att hundarna får svårt att lyda. De blir osäkra och utvecklar efter hand problembeteenden.

 

Låt oss belysa vänlighetens dilemma ytterligare en gång. Då man råka stöta till en person i vimlet ursäktar sig upphovs personen med ”ursäkta”. Eller då man skall tränga sig förbi i bänkraderna på biografen ”förlåt, jag besvärar”. Men när det gäller din hund ska du aldrig be om ursäkt med tanke på att det är den överordnades rätt att gå på burdust. Något som är lite svårt för oss att förstå. [u]OBS. Jag påstår inte att man skall härja vilt mot sin hund i tron att vinna status. Det finns alltid risk att sådant beteende skapar en otrygg hund.[/u]

 

Om 70 dagar ställer vi om klockan sommartiden börjar …..

 

Åter Stens Blogg