Börja I rätt ända så ger du din hund en bra start I livet…..

 

Många ”förstagångshundägare” gör misstag I sin ängsliga iver att hitta rätt utrustning, rätt handhavande och rätt sovplats till sin hund. De ägnar inte så lång tid åt att fundera valpens behov och hur man bör fostra hunden i linje med vad valpens mamma tiken gjort. Uppfödarna ger råd hur de nya ägarna bör ta hand om sin valp med mat, rastning, lek och vila.

 

Men valpen har också andra behov den ”hundsociala” att växa in som en medlem i en flock med stark flockledare. Hundar och valpar är av naturen starkt kopplade till att följa en ledare. En sådan ledare är stark, stabil och beslutsam. Flera har under Anders Hallgrens inflytande under slutet på 1900-talet anammat ett mer empatiskt förhållningssätt gentemot våra hundar. Vem minns inte boken ”Lyckligare Hundar” som kom ut på 80-talet. Men blev hundarna lyckligare av denna förändrade filosofi? Psykologen Hallgren tillämpade sin fackkunskap på hund och människa. Var och en får dra sina slutsatser utifrån var och ens erfarenheter.

 

Men glömde man inte att hundar är djur som i sina gener fått ett något annorlunda beteendeprogram än vi människor? Hundar balanseras mentalt av dominanta lugna, beslutsamma flockledare. Bakgrunden är att hundar föds som följare och några få med egenskaper som gör att de efter hand når flockens ledarposition. En annan lika betydelsefull biologisk nödvändighet är behovet av att en stark ledare levererar lite av sin energi till flockmedlemmarna. I TV-soffan från Hundskolan har vi sett en tidigare framgångsrik företagsledare uppträda obeslutsamt och otydligt inför sin hund som gjort denna mellan schnauzer aktiv och påstridig.

 

När hundar ges möjlighet att ta över så utvecklar de problembeteenden. De drar i koppel, uppträder oroligt, skäller i tid och otid, gör mer eller mindre utfall mot folk, bilar, cyklar etc.

En bra start för din hund är att utöva ditt ledarskap från dag genom att vägleda och sätta gränser, ge hunden tillfällen till aktiviteter som anknyter till respektive ras förutsättningar.  Ta som ägare initiativet i dessa aktiviteter. Enkla promenader i olika fart och riktningar är en bra aktivitet som både fostrar och ger fysisk stimulans.

 

Säkerställ att hela familjen I kontakten med hunden följer likartade regler. En bra grund är att styra verksamhet så att du börjar och hunden blir en följare. Få regler i början, men med konsekvent efterlevnad.

 

====

 

För våra mänskliga värderingar och beteenden mot hundarna oss vilse?

 

CM strategi är att hundägarna måste visa vem som bestämmer och det är inte hunden.

 

När 2-årige dobberottis-blandningen Duke släpps lös i rasthagen, startar han hundslagsmål. Detta har lett till att Duke och hans matte inte är välkomna till rasthagen. För att råda bot på D’s beteende minskade CM Dukes rang (satte honom på plats) innan han åter förde in Duke i rastparken. CM följde i Dukes närhet när D återigen försökte gruffa, sig CM över Duke och slängde honom upp i luften med ett snabbt lyft i ljumskarna. (Fasen att CM inte blev biten). Därpå tvingade CM Duke att ligga på sidan vid den hund D försökt starta gräl med. Duke fick ligga samtidigt som den angripne hunden satt bredvid. Därmed var Dukes gruffvilja bortblåst resten av den dagen. Hur det gick senare redovisades inte. D’s matte fick inte tolerera att D blåste upp sig och agerade utmanande mot de andra hundarna.

 

Nästa fall en 8 månader spets, Lulu försöker styra över de andra hundarna i rasthagen, men när de vänder sig emot henne vet hon inte vad hon ska göra och matten anser sig tvungen att hjälpa sin hund genom att lyfta upp henne. L’s matte fick inte tolerera att L for omkring och bossade de andra hundarna.

 

Det tredje fallet en kvinna som på grund av olyckliga omständigheter i en tät följd under några år utvecklat panikattacker, som bland annat gjorde att hon tappade kontrollen över sina armar och ben. En psykiatriker märkte att kvinnans hund Sparky gjorde henne mindre orolig och föreslog att hunden skulle tränas att hjälpa henne. Det var bara ett problem med Sparky att han var lite hundilsk och aggressiv i vissa lägen mot bilar och cyklar. Och för att bli en godkänd ”vårdhund” som kvinnan kunde ha med sig överallt, måste olaterna hos hunden arbetas bort. CM konstaterade snabbt att hundens beteende hängde samman med kvinnans rädsla för de uppkomna situationerna och bristande inflytande över sin hund.

 

CM tränade sin vana trogen ägarna att uppträda högburet, beslutsamt och lugn så att de på så sätt tar ansvar för det som inträffar så att hundarna därmed kan koppla av. Ja, det finns väl ingen anledning att tala om hur det gick. Hade det gått åt skogen skulle programmet aldrig lämnat CM’s studio.

-------

 

Att rehabilitera eller inte, det är frågan? De veterinär medicinska framgångarna har allt mer utvecklat djursjukvården åt humandito. På den gamla god tiden som inte alltid var så god så fick de djur som inte var riktigt friska sluta sina dagar. Vi första tanken ett grymt handhavande. Idag följs andra principer hundar med olika förslitningar medicineras så att de kan hanka sig fram. Vi har fått massage och sjukgymnastik för djuren. Muskelträning i sambassänger mm.  Man kan alltid fråga sig om detta är en önskvärd utveckling?  Oavsett vad vi anser så kommer rehabiliteringen att innebära stora kostnader för ägaren men också för oss övriga försäkringstagare. Vi måste ju alla solidariskt vara med och betala delar av veterinärkostnaderna

------

 

Hundskolan TV2 2årig boxer som var ute och rastade (drog omkring) matte. Den unga kvinnan berättade att hon gått flera kurser utan resultat. BB hjälpte ekipaget tillrätta på 15 minuter. Ja vad ska man säga om den utbildningsfilosofi som fått utbredning på många hundklubbar, när man inte kan komma tillrätta med hundar som inte tar intryck av sin ägare.

 

Utbildningsorganisationer och instruktörer ta er i kragen för f-n!

====

 

 

Kräv kursavgiften tillbaka …..

 

Många hundägare tar ansvar för sin hund och vill att den skall fungera väl hemma som ute bland allmänheten och anmäler sig och sin hund till kurser hos olika arrangörer. SBK är den främsta i egenskap av SKK’s utbildningsorganisation. Med tanke på vad olika kurser kostar tycker jag att hundägare ska reagera när utbildningsmål inte uppnås. Vi brukar ju i andra sammanhang vara noga med kvalité på varor och tjänster. Vi har sett en mängd vittnesbörd i TV2’s Hundskola där hundägare berättat att de deltagit i kurser med sin hund utan resultat. Hundägare som måhända lite vemodigt inombords anklagar både sig själv och sin hund för den situation de hamnat i.

 

Vad gör SBK’s generalsekreterare åt organisationens bristande utbildningsförmåga?  Kurser med olika behörighetsnivåer finns förtecknade på organisationens hemsida. De praktiska resultaten verkar inte motsvara de skrivna dokumenten mål och ambitioner.

 

Kursdeltagare när ni anmäler er till en kurs fråga: ”Vad har vi lärt och vad kan min hund när kursen är slut”? Kräv avgiften tillbaka om målen inte nås!

 

======

 

 

Du har fått mail …..

 

Igår hamnade ett mail i min dator från en vänlig kvinna som skrev - Och så har även jag fått länken till din hemsida. Jag har skummat igenom din blogg och lämnas med en tanke: Vad har du egentligen emot mig? Vad jag kan se har vi ganska lika syn på saker och ting vad gäller hundavel.

 

Jag hade svårt att minnas Wendi och de åsiktsskillnader som hon refererade till. Diskussionen rörde schäferavel. Jag kände mig föranlåten att be om ursäkt, för det kan inte vara meningen att någon månad efter ett meningsutbyte skall fundera över åsiktsskillnader, även om dessa kommet upp i samband med att man läst någons hemsida.

 

Jag sände därför följande svar -  Hej NN. Jag vill minnas att vi munhöggs på aktivhund.se. Jag har ingen anledning att tycka något om "Wendi" med tanke på att jag inte vet vem du är. Om jag minns rätt redovisade du ditt intryck från ett utbildningssymposium med flera org. Ett reportage som jag tycker var utmärkt. En god sammanfattning av dagens hundutbildnings policys. Jag bloggar för närvarande på http://hundfysik.se/mybloggie/ . Jag diskuterar gärna hundavel med dig. Jag menar att uppföljningen är obefintlig även från de bästa då de inte förmår att få mer än 50% av avkommorna till utvärdering. Du är välkommen att läsa på min och min hunds hemsida. Jag har där försökt att redovisa vart jag står.

Jag vill slutligen be dig om ursäkt om jag avfärdat dina åsikter på ett oförskämt sätt.// Hälsningar Sten Ström

 

Man blir alltid nyfiken på de man tycker vara kloka personer. Efter lite ”spaning” hittar jag fram till www.sundarehundar.nu och då förstår jag sammanhangen Wendi är en av initiativtagarna till sajten. Ett för övrigt mycket bra initiativ med tanke på utställningsfolkets negativa påverkan på många raser. Detta faktum har K.Svartberg pekat på i sin avhandling. Men redan Konrad Lorentz på sin tid under första delen av 1900-talet tog upp utställningarnas negativa påverkan på djur. Orsaken människan skönhetsideal motverkar naturens funktionella urval.

 

Jag vill därför uppmana ”dog lovers” och andra djurvänner att stödja initiativ vars mål är sundare livsmiljö och sundare avel med tanke på djurens framtid.

 

======

 

 

 

Walking, talking and blogging …..

 

Minus 16 grader, vad gör man med hunden när den kylan plötsligt var här utan möjlighet att successivt vänja varken Matte eller husse? Vi tog en långprome-nad (fritt följ med varierande tempo och helomvänd-ningar) under en timme som en lämplig anpassning till kylan. The walking visade sig vara en nyttig övning med hänsyn till krav på följsamhet under lång tid och de dofter från de rådjur som enligt spårstämplarna i snön fanns i närheten. Matte kom efterhand in i en lugn lunk vilket gav honom möjlighet att känna in den lugna koppelfria promenaden.

På olika forum pågår samtal kring godisets vara eller inte i samband med utbildning och träning av hundar. De som har hundar utan problembeteenden kan fort-sätta med sitt godis. Men de som har hundar som drar och har svårt att upprätthålla koncentrationen i störda miljöer bör ta sig en tankeställare. Godis är bara verkningsfullt på en hund så länge det inte finns annat som lockar mer.

At belöna en hund med godis klarar var och en, hundägare och andra kamrater på klubben. Mot bakgrund att hunden är ett flockdjur så utgör en lugn, orädd, självsäker och beslutsam ägares uppskattning mer än godis. Men för att ägaren/föraren skall kunna utöva den ”magiska kraften” krävs att h*n är ”lugn, orädd, självsäker och beslutsam”.

Flexibla sökare som ”mammar” sin hund kan bara välja godis för att på det sättet få hundens uppmärksamhet mot godiset. Hunden ser inte detta ”mammande” värdigt en alfa-individ. Jämför hur tikar behandlar sina valpar efter sex veckor. Problemhundägare måste lägga om stil för att nå fram till sin hund så att ”den börjar ta intryck”! Försök att finna ett föredöme, bland kamrater eller på TV enklast är att föreslå ”Barbro Börjesson” som föregångsman, att ta efter. Studera hennes kroppsspråk mot de hundar hon tar sig an. Lycka till utan godis!

Jag skall avsluta dagens blogging med att uttrycka min förvåning, när jag såg att Dorra idag ändrat bloggens rubrik till ”Dorra’s och Sten’s Blogg”. Hädanefter behöver man inte känna sig som The Bloggpirate. Jag blir både stolt och smickrad samtidigt som det känns naturligt att skriva i Bloggen. Ivriga läsare av Forum och Bloggar vet att jag torgför mina åsikter på flera platser. Utöver här, aktivhund.se , www.stensmatte.se som är min egen hemsida sedan fyra dagar, så kommer jag att vistas på en ny portal som är på gång i Göteborg. För mig har det varit lätt att komma igång på en spamfri blogg hos Dorra. Resultatet må du som läsare bedöma.

=====

 

 

Att våga fråga ……

 

En nyfikens resa genom livet …..  Hur skulle livet te sig om vi redan från början satt nöjda med tillvaron och utan nyfikenhet? Helt enkelt att vara sig själv nog. Har du mött personer med den attityden? Hur agerar de i diskussioner? Har du mött nyfikna hundar? Vilket beteende kännetecknar deras uppträdande? Vi behöver inte fundera länge förrän man konstaterar att nyfikenheten är en viktig egenskap hos människor och djur, en förutsättning för lärande.

 

Kunskapen kommer till som svar på frågor. Och nya kunskaper genom att man ställer nya frågor. När man väl har lärt sig att ställa frågor - relevanta och ändamålsenliga och väsentliga frågor - har man lärt sig att lära.

 

Har du svar på – varför gör hunden så ….. 

Hur skall jag göra då ….

 

Ställ frågor – sök svar!

 

=====

 

 

… pst doglovers vilken pärs…..

 

I all sin enkelhet har husse ägnat sig åt walking without talking (promenad utan prat) tillsammans med mig. Vilken pärs jag utsattes för. Inte kunde jag tänka mig att bara gå okopplad vid sidan av gubben under en timme skulle vara så påfrestande. Han talade inte till mig utan bara gick med blicken rakt fram. Plötsligt stannade han och var man inte med på sekunden grymtade han. Ibland vände han tvärt på klacken samma sak då, det gällde att hänga med i svängarna.

 

När detta hade pågått ca 20 minuter så fick jag ”hopp och lek”. Ett kommando som innebär att jag får lämna husse och göra vad jag vill. Jag brukar springa framåt ett tjugotal meter, nosa och snosa m.m. Men vad upptäcker jag då, gubb-f-n börjar gå åt andra hållet utan att säga ett dugg. Jag sprang ifatt honom och började återigen snosa ett stenkast framför honom. Men då vänder han igen, f-n kan han inte bestämma åt vilket håll han tänker gå. På nytt springer jag förbi husse men denna gång inte så långt. Ähhh samma visa igen gubben vänder igen….

 

Jag bestämmer mig att inte lämna husse så lång sträcka utan håller mig närmare. Då märker jag att han inte ändrar riktning. Jag fortsätter inom ”koppellängds avstånd” från honom. Intervallträningen tog ca 5 min. Jag hann både göra stora och lilla.

 

Efter drygt halva promenadsträckan ropade husse ”hit-fot” och promenaden fortsatte vid sidan. Husse gick olika fort, gjorde halt, vände på stället etc. Jag blev lite glad eftersom husse gav mig några berömmande ord och klappar. Han knuffade bort mig från sidan och berömde när jag snabbt återgick till hans sida.

 

”Walking without talking” var en nyttig övning för mig sa husse. Den pågick under en timme tre dagar i följd ons-tors-fre. Vilken pärs ……

 

Matte

=======

 

Vinnare och förlorare i 2006 års registreringsstatistik bland de 20 främsta raserna.

 

Nu är vinnare respektive förlorare utsedda vi börjar med vinnarna.

1 - Chihuahua, långhårig ökade 260,

2. - Chinese crested dog ökade 214,

3. - Chihuahua, korthårig ökade 124,

4 – Borderterrier ökade 87,

5.- Jack russell terrier ökade 35.

 

Förlorarna:

1. - Jämten minskade 285,

2. - Golden retriever  minskade 204,

3. - Flatcoated retriever minskade 186

4. - Schäfer minskade 184

5. - Tax, strävhårig minskade 168

 

I sin helhet ser top 20 ut på följande sätt.

     
 

 Plac.

Ras

Reg 06

Reg 05

+/-

Procent

1

Schäfer

2 899

3083

-184

-6

2

Labrador retriever

2 609

2622

-13

-0,5

3

Golden retriever

2 578

2782

-204

-7,3

4

Jämthund

1 484

1769

-285

-16,1

5

Cocker spaniel

1 475

1447

28

1,9

6

Rottweiler

1 324

1465

-141

-9,6

7

Cavalier king charles spaniel

1 283

1272

11

0,9

8

Flatcoated retriever

1 126

1312

-186

-14,2

9

Engelsk springer spaniel

1 016

1135

-119

-10,5

10

Chinese crested dog

1 010

796

214

26,9

11

Shetland sheepdog

949

993

-44

-4,4

12

Tax, strävhårig normalstor

923

1091

-168

-15,4

13

Jack russell terrier

919

884

35

4

14

Drever

896

929

-33

-3,6

15

Borderterrier

803

716

87

12,2

16

Border collie

797

794

3

0,4

17

Norsk älghund,grå (gråhund)

765

776

-11

-1,4

18

Pudel dvärg

740

747

-7

0,4

19

Chihuahua, långhårig

729

469

260

55,4

20

Chihuahua, korthårig

670

546

124

22,7

 
     

 

Det finns anledning att kommentera rasers uppgång och fall med det får anstå tills man blivit klokare och det till äventyrs skulle inträffa.

 

StenS

 

Åter Stens Blogg