Ve 705

 

 

 

Att gå kurs med sin hund ……

 

För den nyblivne hundägaren finns många kursalternativ att välja på i vår stad under sommarhalvåret. På vintern är utbudet mindre beroende på mörker och kyla, få instruktörer har tillgång till träningsmöjligheter inomhus.

Vad kostar det att gå en valp, nybörjar eller fortsättningskurs med sin hund? Obekräftade uppgifter anger 500 till 1200:- för 8-10 ggr a 2 tim med 8-12 hundar i varje kurs.

Vilka är det då som håller kurser? Kurser arrangeras av våra hundklubbar där klubben ansvarar för kursens innehåll och instruktörens kompetens. Det arrangeras också kurser privat av enskilda och egenföretagare. En brokig samling personer män och kvinnor i åldern 20-65+ med varierande utbildning. Som exempel en dressör från FHTE, SBK hundlärare och instruktör, IMMI och autodidakter(självlärda).

Vad får då hundägarna för pengarna? Ingen aning med tanke på att varje hundekipages resultat är beroende av hunden – ägaren – instruktören. Det finns tre som får ta åt sig framgång eller ta skulden för ev motgång. Instruktören kan alltid skylla på ägare eller omöjlig hund. Ägaren på instruktören.
Men hunden då, det skulle vara mycket intressant om hunden kunde redovisa sin uppfattning om kurs, instruktör och ägare.

Kurserna påverkas långsiktigt av det rykte som kursarrangören upparbetar. Arrangörer kommer och går, samt några består. Det är väl till de sistnämnda man skall vända sig med sin hund.
-----
Jag har skrivit ett kåseri tidigare under ämnet – Kräv kursavgiften tillbaka …..
Det skulle vara intressant om du kommenterade kåseriet med dina personliga erfarenheter från kurser.

======

 

 

Att uppfostra sin hund ……

 

Flashiga i shower, ett snabbt fix med förändrad attityd (”energi” enligt Cesar.M.) eller ett tålmodigt mödosamt arbete? Det stora antalet hundar vi har i landet innebär också att det finns behov att ge tips till hundägare hur de skall fostra och utbilda sina hundar.

Det första försöket att med hjälp av TV att utbilda hundägare gjorde STV’s producent Torbjörn Wileen i mitten och senare delen 1960-talet med programmen ”Sådan herre sådan hund” följt av ”Ett hundår med Bamse” (för övrigt vid samma tidpunkt som jag skaffade min första schäfer, tiken Gynnebos Ira). Som expertrådgivare i programmen agerade SBK’s legendariske generalsekreterare Tage Pehrsson.
Nu har vi på senare tid blivit bekanta med utländska experter som Jan Fenell, Viktoria Stilwell och Cesar Millan även inhemska Barbro Börjesson och Jeppe Strid.

Programmen har väckt intresse och diskussioner kring hundar och deras utbildning. Wileens andra programserie är enligt min uppfattning fortfarande i ett avseende oöverträffad då vi i flera halvtimmesprogram fick följa Ginger (en tjej i övre tonåren) och hennes schäfervalp Bamse under hundens första levnadsår ”Ett hundår med Bamse”. Den kunnige Tage P. delgav oss tittare både valp- och unghundskurs.

Uppfostran – snabbfix eller mödosamt arbete? Vi har tidigare lärt oss att hundars beteende utgör ett resultat av ärftliga egenskaper och hur de har påverkats i den miljön hunden växer upp och lever i!

Vi förstår inte minst detta om man har upplevt några Mentalbeskrivningar och/eller Mentaltester att vissa hundar har utvecklats till mer eller mindre beslutsamma och kraftfulla individer. Andra till mjuka som helst står bakom sin ägare. Cesar Millan brukar tala om att vissa hundar har anlag att bli flockledare andra (flertalet) att bli enbart följande flockmedlemmar.

-- Hur snabbt kan ett invant beteende förändras hos hunden?
-- Med vilken styrka skall eventuella momentana korrigeringar insättas?
-- Eller är det så att det finns inga snabba fix utan en förändrig förutsätter ett ändrat konsekvent livsmönster som på sikt leder till ett förändrat beteende hos hunden?

Min uppfattning är, att momentana korrigeringar kan utgöra en första start men att det är det förändrade konsekventa livsmönstret som både bidrar till och upprätthåller förändringen. Man bör också vara medveten om att hundägare har skilda förutsättningar att lyckas samt inte minst att hundar också har olika förutsättningar.

Det som jag saknar med dagens program som behandlar hundars fostran är uppföljning hur man lyckats. Även om Hundskolan i TV2 tagit upp tråden för att viss hund fått ”återfall” något som visar att bestående förändringar inte är så enkla att åstadkomma.
I programserien ”Ett hundår med Bamse" fick vi följa utvecklingen med både framgångar och bakslag vilket gav en realistisk bild att hundägarens vedermödor och möjligheter.

Att förändra hundars beteende är inte en fartfylld show med inslag av magi. The dogwhisper ….

======

 

 

SBK’s krav på funktionärer ……

 

Det verkar som det pågår ett ambitiöst arbete att höja kompetensen hos SBK’s funktionärer. Som exempel anger Anders_A på ett bruksforum:

För att kunna bli antagen till mentaldomar-utbildningen måste man:
1. Vara aktiv mentalbeskrivare
2. Vara aktiv testledare för MT
3. Vara aktiv tävlande (i bruks)
4. Var beredd att ta ett större ansvar för utbildning på kurserna M1 - M5

Det verkar som detta är ett förslag framtaget av någon byråkratisk mästare.

Varför kan det inte räcka om aspiranten rekommenderas av två domare. Lämplighet är något vidare än p 1- 4.

SBK riskerar att skjuta sig i foten!

=======

 

 

Tar din hund intryck av dig ..... ?

 

Jag läser olika trådar på varierande forum bland annat för att få uppslag till mina kåserier. De olika åsikterna som redovisas speglar också de kunskaper som man har. Vi kan alltid fundera över lämpligheten att i ett fritt kåseri ta upp hundproblem. Möjligheten finns alltid att svara i forumets tråd. Jag har emellertid funnit att det sällan ger resultat. Ägaren är hela tiden fokuserad på hundens beteende och inte på sitt eget. Hundproblem av olika slag beror på att ägaren inte förmår att matcha sina åtgärder mot hunden.

En första grundläggande förutsättning för att en hund skall lyssna till och lyda sin ägare är att hunden måste vinna något på att göra så. Med den nu ”rådande köttbulls-filosofin” så kommer hunden att vilja ha köttbullen i de flesta fall. Men om buset är roligare än köttbullen får nog ägaren stå med lång näsa.
Det finns dock ytterligare ett alternativ hunden har blivit din följeslagare och du hundens ledare. Ledare är som bekant inte rädda, de är självsäkra och beslutsamma. De sätter gränser och begränsningar till sin hund i vardagen. De korrigerar olydnad! Ledare fjäskar aldrig med sin följeslagare.

Ett för många hundägare oacceptabelt förhållningssätt, men så har man också i olika sammanhang problem med sin hund. Det enklaste råd man kan ge – titta på TV2’s hundskola med Barbro Börjesson. Några råd på vägen för att få hunden att ta intryck av dig.
- titta aldrig på hunden,
- beröm den mjukt med rösten endast vid de tillfällen den gjort något enastående för dig,
- ta aldrig i en hunds kinder på AH’s vis och läs paragrafer – ALDRIG – risken är uppenbar att du kan bli svårt biten,
- hunden skall alltid ge dig plats, den skall flytta på sig när du kommer,
- visa hunden om du blir arg på den genom att titta över den och tala till den med djup mörk röst.
- vill du berömma gör det med ljust röstläge,

Om du är missnöjd, visa ditt ogillande intill den stund hunden visar att den givit upp. Då skall du vara neutral och lämna hunden ifred.
- hunden skall anstränga sig för att få sin ägares erkännande!

Tänk efter - hur gjorde tiken med valparna, har du fortsatt hennes uppfostran?
Det tror inte jag - utan det var kel och smek från din sida mot valpen från första stund. En undergivens beteende mot flockledaren.

Ojust tycker jag, att sätta den lilla valpen som flockledare!

=======

 

 

Jo-jo väder & datorer kan .....

 

Man blir inte riktigt klok på vädret. Ena dagen minus tio andra som idag plus sex och solsken. Besökte brukshundklubben, där grillades det korv och fikades i solskenet. Några var ute på appellplan och småpulsade under förkortade lydnadsmoment.

Det stundande årsmötet diskuterades lågmält bland korvätarna. Det största problemet verkade vara vem som skulle leda årsmötet. Gick iväg efter att ha trängts med några hundar tillsammans med Matte, störningsträning det är nyttigt det. Kunde inte tappa tanken på det strulande ”hemnätverket”.

Symtom fungerar ibland, tappar kontakt, felmeddelandet stämmer inte överens med den praktiska funktionen. Man blir så trött….. både dator och väder är ur led.

=======

 

 

“Dog Whisperer or Dog Listener" that’s the question .....

 

Jan Fenell heter en engelsk dam som uppger sig vara en hundlyssnare inte hundpratare. En livslång kärlek till hundar ledde till att Jan ifrågasatte de traditionella metoderna som användes i samband med uppfostran av hundar. Det spelade ingen roll hur försiktigt och vänligt man närmade sig hundarna för att ta kontroll över deras beteenden så hade det ingen större verkan. Hon fann inte bara tillvägagångssättet ineffektivt utan rent av felaktigt.

1989 så Jan en berömd framgångsrik hästkarl Monty Roberts och hela hennes uppfattning ställdes på ända. Sättet att inbjuda ett djur till att samarbeta med en människa genom att kommunicera var som musik i hennes öron att passivt bjuda in. Att använda djurens eget språk syntes självklart så Jan kände sig tvingad att lära det,

Intensiva studier av vargar, dingos, vilda hundar etc. hjälpte Jan att inse vad hon missat i sitt arbete den sista tiden. Genom att studera hundars beteende fick hon pusslet att falla på plats och framför allt utvecklades hennes egna hundar Sasha och Barmie. Jan kallade sina metoder ”Amichen Bonding”. Som ledde till att hon skrev boken ”The Dog Listener” Hundlyssnaren. En fras som skulle få folk att förstå vad allt handlade om, så att hundägare kunde utveckla sin relation med sina hundar på många nivåer. Bokens enkelhet gör det lätt att förstå vad som förbättrar en allaredan god relation med hunden. Jan vill att folk skall ändra sitt beteende till att vara lugna och undvikande mot hunden. Utan att bli upprörda eller arga.

Denna undvikande attityd, utan stress ger alla ett öppet sinne och respekt, just så är hunden. Jag får intryck att Jan Fenell bygger sina teorier på Alfadjur (hane och tik) flockeliv, hirarki, kroppspråk lugn, intiativ och mat. I många avseenden lika som Cesar Millan men med ett viktigt undantag. Hon förmår inte likt CM utstråla dominans mot hundarna.

Vi har med andra ord människor som gör pengar på att kalla sig "Hundpratare" och "Hundlyssnare". Låt oss undersöka om det finns mer än pengahunger som förenar dom! Vi hundägare verkar i alla fall behöva hjälp med våra ouppfostrade hundar - lyssna eller prata är frågan?

 

Åter start      Åter Stens blogg