Hundar i TV4+ och TV2 ….

Mitt första onsdagskåseri omfattar endast tiden måndag och tisdag därmed faller det sig naturligt att ta upp Cesar Millans program på måndagen och TV2 program om minhundar på tisdagen samt eventuella upplevelser med den egna hunden.

Cesar tog sig an tre hundar alla med i stort sett samma problem de var överaktiva med aggressiva inslag och ägarna kunde inte hantera dem. Back to basic, ägarna skulle vara ledare och hundarna följare. Hundarna korrigerades med ”kräksnara”. Problem med den ena hunden inomhus i sängkammaren löste så att hunden knuffades ner från sängen inte mer med det. Aggressivitet mot andra, folk och fä korrigerades genom att ägaren skulle stå upp och se till att ofoget avbröts. Jag får intrycket av alla de problemhundar som serien visat att problemet sitter hos ägarna. De vågar inte säga ifrån på skarpen utan mer eller mindre vädjar till sina hundar att sluta med ofoget eller så hoppas de att problemet skall gå bort av sig själv med tiden. Jag tycker att man kan göra följande sammanfattning av detta entimmes program. Ägarna måste våga ta ansvar och bestämma över sin hund utan ömkan.

På tisdagen i TV2’s hundskola presenterade FHTE (Försvarsmaktens hundtjänstenhet) Eksjö-avdelningens minhundar. Man berättade att man skulle iväg till Bosnien och röja minor.  Ett program som orienterade om hundens möjligheter att hitta minor. Inte gav det något för den som ville få tips för den egna hunden.

Här har vädret gjort att vi går lite på sparlåga som sträcker sig till dagliga promenader i I14 gamla övningsfält under ca 50 minuter. Matte får växla mellan ”hopp & lek” och ”fritt följ”. En övning vars ena del ”Matte” tycker att man kan skippa. Det är inte svårt att gissa vilken.

På fredag tar vi husbilen och åker till Götet, närmare bestämt till Krokasmeden för att få lite nya impulser i skyddets ädla konst. Kåseriet nästa onsdag det 100.ade får bli ett repotage från ”smen”.

====

 

100.ade kåseriet med pengahunger i centrum …..

Mitt onsdagskåseri kom tidigare än beräknad föranlett av ett mail som landat i min inbox.

-----

Hej Sten har du sett det här:

Schäfertiken S19690/98 Mischalands Kellie har haft 5 kullar i Sverige totalt 36 valpar och som givit 214 barnbarn. Två kunniga kennlar har avlat på henne där uppfödare bland annat är
bruksdomare/utställningsdomare. Hunden har dessutom haft en bulvan 6.e kull i Norge under kenneln namnet Romi.

Tikens hälsoläge är något oklart med tanke på att hon opererad fram som valp. De inblandade uppfödarna hade anknytning till AfS styrelse under tikens karriär. Tidigare har en person i samband med att man upptäckte detta för 6 års sedan och talat med de berörda men lämnade verksamheten på grund av trakasserier. Det förekom också en kontakt med försäkringsbolaget vilket rann ut i sanden på grund av sekretess.

Med tanke på att hunddata och avelsdata ger en djupare insyn så finns möjligheter för var och en att se hur det förhöll sig. Lite vulgärt uttryckt liken trillar ur garderoben. Obekräftade uppgifter gör också gällande att fyra hundar avlivats i samband med ”för rötgen” på grund av samma åkomma som tiken Kellie.

Avel på undermåliga hundar diskutera i all evighet men att ta sex kullar på en hund som bär en sån starkt genetiskt fel och mörklägga det för samtliga inblandade tycker jag är mycket trist. Jag hoppas att du, Sten, kan hjälpa oss att släppa ut detta som en person med intresse för en sund schäferhund. 

Mvh en annan hundvän!

-----

Mailet föranleder en och annan fundering angående etik och moral hos våra uppfödare. Jag får intrycket att man går över ”en försämrad schäferstam” för att fylla sin egen plånbok.

Jag har skrivit det otaliga gånger. De hundar som skall föra arvet vidare bör i prioritetsordning vara/ha:

1. Friska med god hälsa.
2. Mentalt sunda
3. Arbetsförmåga (för arbetande raser)
4. Utseendemässigt följa rasstandard.

Dessutom skall alla ligga över rasens medel så att de kan bidra till rasens förbättring.

Är verkligheten så krass att uppfödarkollektivet inte själva förmår leva efter dessa enkla regler ligger det på valpköparna att vara extra vaksamma så att de inte köper ”grisen i säcken”.

Exemplet ovan förskräcker …. Man får hoppas att det gör ett undantag och/eller ett olycksfall i arbetet.

 

StenS

 

PS. Jag anar en maktkamp inom AfS mellan traditionalister och de som vill vädra ut den skämda luften. Jag kan inte tolka mailet på annat sätt. DS

 Åter till Stens Blogg