Vem vinner vem förlorar

Många hundvänner som lägger ner tid och intresse på sin hund besöker också olika diskussionsplatser (hundforum) för att utveckla tankar och kunskaper runt "Kamrat hund". Jag tror att det är viktigt, för att motstå fronten från ett djurfientligt samhälle där vi numer knappt tillåts medföra hunden på offentliga platser, att hålla ihop oavsett om vi tillhör kategorin enskild hundägare eller är organisatörer av olika Internetplatser. Policyn bland hundvänner borde vara att inte ”dissa” varandra. Hundfolk bör hålla fronten mot de som inte av olika skäl accepterar hundar.

Det är säkert ett visst tävlingsmoment mellan olika Forum med olika inslag för att få så höga besökssiffror som möjligt. Därmed blir Internetplatsen ett attraktivt ställe för företagsannonsering som ger inkomster. Jag tror att förutsättningarna för att bli den attraktiva plats som flera söker sig hänger samman med de tjänster man erbjuder. Måhända påverkar också sajtens stammisar besökarnas nyfikenhet.

Bland andra kunde vi i DN den 20 feb. läsa att beslut har nu fattats angående Djurskyddsmyndighetens avveckling. Vilken myndighet skall nu aktivt driva ”djurens rätt i samhället”? Till häst, hund och katt rörande verksamhet påverkar och aktiverar många. Djurfoder omsätter stora summor, tränings och utbildningsmetoder av hästar för hopp och trav samt för hundar bör hållas under uppsikt så att "djurfientliga utbildningsmetoder / de som strider mot djurskyddslagen" inte förekommer.

Nedan finns ett inlägg angående frustration i samband med djurdressyr som en metod för att höja motivation. Vad innebär ”att skapa frustration” jo att göra någon besviken. En besviken individ kan reagera på olika sätt i samband med frustration. Man kan svara i olika grad av känslorna ledsen, apatisk eller arg. Det är svårt att hos djur avgöra vilken känsla och i hur stark grad de känner. Svårigheten ligger i att känslorna kan vi inte mäta och se utan bara reaktionerna och att avgöra vilken känsla reaktionen avspeglar gör det inte lättare.

Jag tror att vi kommer vidare i utbildningsmetoder genom våra etologers arbete samt alla de nyfikna hundägare som med öppet sinne prövar nya vägar. Jag har ingen större erfarenhet av dressyr av skyddshundar. Men har alltid varit intresserad av ”hur vilda djur gör”. De klarar sitt liv utan inblandning av oss människor. Balanserade individer kan öka och minska – spring, bett etc. – allt efter den uppkomna situationen. Den enligt min mening kloke dressören utnyttjar naturens driv utan stress som exempel blir gripande och bett naturligt vid jakt. Lika naturligt blir släppandet då jakten är över och bytesdjuret är stilla(dött).


Lördagen den 17 feb. tränade jag Matte hos Stefan Mattsson som visade en god anpassning till naturens drivande. Inlednings lekte han med hundarna så att de uppfattade bitstock och skyddsärmar som jaktbyten. Byten som man jagade ikapp och ”dödade”. När sedan bitstock eller ärm bliv stilla var det dags för annat. Europa utgör en union med bildade människor.
så det borde inte vara några större skillnader vad gäller djurdressyr. Även om djurskyddet är olika utvecklat inom olika länder. El-dressyr är vanligt förekommande söder Östersjön medan det är förbjudet i lag i Sverige. Stefan visade dock att det gick bra att utveckla snabba släppande med hjälp av ”vattensprut från munnen”. Hunden skall dock vara i balans så att de förmår registrera vad som sker och inte agerar i blint raseri. Den balanserade hunden svarar alltid med adekvata beteenden utifrån de retningar den utsätts för. I likhet med sina vilda släktingar.

Vad gäller Cesar Millans program på måndagen i TV4+ så missade jag det. Mina tanker snor fortfarande kring skyddsträningen. Vad hände? Och varför? Hur skall Matte och jag gå vidare? Det kanske finns anledning att återkomma i senare kåserier angående detta.

 

StenS

Åter till Stens Blogg